Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöarkeologiska laboratoriet

Forskningsinfrastruktur Miljöarkeologiska laboratoriet, MAL, är en nationell resurs som bedriver uppdragsverksamhet, forskning och utveckling inom miljöarkeologi. Laboratoriet fungerar som en nationell forskningsinfrastruktur inom miljöarkeologi och utför miljöarkeologisk forskning och analyser på uppdrag åt företag och organisationer över hela Norden.

Hur var det egentligen med sophanteringen under forntiden? Vilket landskap såg hällristarna vid Nämforsen när de tog paus? Hur kan man datera en gammal åker med naturvetenskapliga metoder? Varför lade vikingarna frön och rötter i sina gravar?

Detta är några av de frågor som Miljöarkeologiska laboratoriet kan ställas inför och söka svar på med hjälp av väl utvecklade metoder och en etablerad forskarmiljö och infrastruktur.

Tvärvetenskaplig kompetens

Inom verksamheten har en tvärvetenskaplig personell kompetens byggts upp för att svara mot de behov som finns inom både arkeologisk forskning, uppdragsverksamhet samt utbildning inom miljöarkeologi.

Labbet är också en aktiv forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för att skapa nya och förbättra befintliga metoder för att undersöka forntiden.

Om Miljöarkeologiska laboratoriet

Institutionen för Arkeologi bildades 1975 och har redan från början haft en nära koppling till ekologi och naturvetenskap. Som en följd av detta kom Miljöarkeologiska laboratoriet att bildas 1993 och har sedan dess fungerat som ett nationellt resurslaboratorium med inriktning mot miljöarkeologi. Miljöarkeologiska laboratoriet är knutet till Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet och lokalerna är förlagda i Humanisthuset.

Vill du skicka in prover till oss? Läs mer under Uppdragsverksamhet

Aktuellt vid MAL

Miljöarkeologiska laboratoriet tar över pollenmätningen i Umeå
Publicerad: 22 mar, 2022

Miljöarkeologiska laboratoriet har tagit över arbetet med att mäta och analysera pollen i Umeå.

Umeåarkeologer publicerade i Nature
Publicerad: 14 feb, 2022

Chelsea Budd och Malcolm Lillie, båda arkeologer vid Umeå universitet, är några av de som medverkat i studien.

Stora infrastrukturbidrag till humanistiska fakulteten
Publicerad: 01 okt, 2021

Vetenskapsrådet satsar stort på forskningsinfrastruktur där Humanistiska fakulteten finns med.

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Vår verksamhet

Uppdragsverksamhet

MAL har en bred kunskapsbas och kan erbjuda en rad analyser kopplade till arkeologi och naturvetenskap.

Forskning

En tvärvetenskaplig, internationell forskarmiljö med teorier och metoder från humaniora och naturvetenskap.

Forskningsinfrastruktur

Miljöarkeologiska laboratoriet är en nationell forskningsinfrastruktur för miljöarkeologi.

Utbildning

Umeå universitet ger ett masterprogram i landskapsarkeologi/miljöarkeologi och flera fristående kurser.

Kontakt

Personal vid Miljöarkeologiska laboratoriet.