Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Miljöarkeologiska laboratoriet

Miljöarkeologiska laboratoriet, MAL, är en nationell resurs som bedriver uppdragsverksamhet, forskning och utveckling inom miljöarkeologi. Laboratoriet fungerar som en nationell forskningsinfrastruktur inom miljöarkeologi och utför miljöarkeologisk forskning och analyser på uppdrag åt företag och organisationer över hela Norden.

Viktig information om uppdragsarbetet vid MAL

På grund av den pågående Coronapandemin och de begränsningar i vår verksamhet som det medför har vi för närvarande fördröjningar i vårt uppdragsarbete. Det kan innebära att vi inte kan leverera rapporter och analysresultat i tid till dig som beställare. Vi ber om ursäkt för detta och om förstående under rådande omständigheter. Har du som beställare frågor ber vi dig kontakta laboratoriets föreståndare Philip Buckland, se nedan.

Gällande nya uppdragsförfrågningar kan ni som vanligt kontakta oss på mal@umu.se med överseende för eventuella fördröjningar.

Hur var det egentligen med sophanteringen under forntiden? Vilket landskap såg hällristarna vid Nämforsen när de tog paus? Hur kan man datera en gammal åker med naturvetenskapliga metoder? Varför lade vikingarna frön och rötter i sina gravar?

Detta är några av de frågor som Miljöarkeologiska laboratoriet kan ställas inför och söka svar på med hjälp av väl utvecklade metoder och en etablerad forskarmiljö och infrastruktur.

Tvärvetenskaplig kompetens

Inom verksamheten har en tvärvetenskaplig personell kompetens byggts upp för att svara mot de behov som finns inom både arkeologisk forskning, uppdragsverksamhet samt utbildning inom miljöarkeologi.

Labbet är också en aktiv forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för att skapa nya och förbättra befintliga metoder för att undersöka forntiden.

Om Miljöarkeologiska laboratoriet

Institutionen för Arkeologi bildades 1975 och har redan från början haft en nära koppling till ekologi och naturvetenskap. Som en följd av detta kom Miljöarkeologiska laboratoriet att bildas 1993 och har sedan dess fungerat som ett nationellt resurslaboratorium med inriktning mot miljöarkeologi. Miljöarkeologiska laboratoriet är knutet till Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet och lokalerna är förlagda i Humanisthuset.

Vill du skicka in prover till oss? Läs mer under Uppdragsverksamhet

Aktuellt vid MAL

Arkeologen Paul Bahn hedersdoktor i Umeå
Publicerad: 16 jun, 2020

Den brittiske arkeologen Paul Bahn har av humanistiska fakulteten utsetts till hedersdoktor 2020.

Forskning.se: Umeålaboratorium analyserar spår från forntida klimatkriser
Publicerad: 12 jun, 2020

Hur klarade våra förfäder extrema klimathändelser? Klimatarkeologer söker svar.

Förmoderna tider på Island under lupp
Publicerad: 21 nov, 2019

Ny avhandling bidrar till olika perspektiv av det förmoderna livet på Island.

Just nu finns inga kommande händelser för det här området. Vill du se kommande händelser för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Vår verksamhet

Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet

MAL har en bred kunskapsbas och kan erbjuda en rad analyser kopplade till arkeologi och naturvetenskap.

Forskning
Forskning

En tvärvetenskaplig, internationell forskarmiljö med teorier och metoder från humaniora och naturvetenskap.

Forskningsinfrastruktur
Forskningsinfrastruktur

Miljöarkeologiska laboratoriet är en nationell forskningsinfrastruktur för miljöarkeologi.

Utbildning
Utbildning

Vi ger ett masterprogram i miljöarkeologi och flera fristående kurser.

Kontakt
Kontakt

Personal vid Miljöarkeologiska laboratoriet.