"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för komparativ biologi (UCCB)

Forskningsinfrastruktur Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative Biology, UCCB).

UCCB är en modern försöksdjursanläggning som handhar de flesta av de försöksdjur som används av forskare inom biomedicin på Umeå universitet. Vi erbjuder även de lagstadgade kurserna i teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap samt tillhandahåller service och expertstöd till våra användare.

För att möjliggöra analys av olika aspekter av djurs fysiologi finns det ett antal avancerade instrument på UCCB t.ex. MR-kamera, PET/CT scanner, Echo-MRI, ultraljud, instrument för analyser av blodceller och blodkemi, klimatkammare och metabola burar.

På UCCB finns en transgenfacilitet där genetiskt modifierade djur kan framställas och deras genetiska egenskaper bestämmas med hjälp av genotypning av genomiskt DNA. Vi erbjuder även fryslagring av sperma och embryotransfer samt in vitro fertilisering (IVF) av musstammar.

Strategisk relevans

För att kunna förstå hur genetiska faktorer, epigenetiska faktorer och miljömässiga faktorer interagerar med individen och påverkar hälsan inklusive mental hälsa, kommer försök på djur att vara nödvändiga inom livsvetenskaperna under överskådlig framtid.

Denna typ av forskning kan även överbrygga gapet till socialvetenskap och humaniora (d.v.s. mental hälsa och beteendevetenskap). En modern försöksdjursanläggning med avancerad utrustning för att kunna analysera olika aspekter av djurs fysiologi i bl.a. genetiskt modifierade djur är därför ett krav för att kunna bedriva framgångsrik biomedicinsk spetsforskning idag.

Mer information på vår websida

Kontaktperson

Leif Carlsson
Professor, Prefekt
E-post
Telefon 090-786 6430

Senast uppdaterad: 2023-06-26