"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Huminfra

Forskningsinfrastruktur Huminfra är en nationell infrastruktur för forskning som ska göra det lättare för forskare att hitta digitala resurser och expertis i Sverige.

Forskning inom humaniora, konst och samhällsvetenskap blir alltmer tvärvetenskaplig, kvantitativ och multimetodologisk. Humanister använder t.ex. ögonrörelsemätning och tangentbordsloggning för att studera skolbarns läs- och skrivutveckling; 3D-teknik och AI-baserad bildanalys för att studera hällristningar; och de kombinerar medeltida kartor från arkiv med registerdata över befolkningsstatistik. Denna typ av humanistisk forskning leder till ett växande behov av infrastruktur med avseende på teknik, digitala/e-vetenskapliga resurser, verktyg och expertis.

Huminfra ska:

  1. Skapa en webbaserad informationsplattform (web based information platform, WIP), som samlar länkar till befintliga digitala resurser och utbildningsmöjligheter i Sverige.
  2. Skapa nya gemensamma, nationella kurser i e-vetenskapliga/digitala metoder.
  3. Förbereda svenskt medlemskap i det europeiska konsortiet för kulturarvsdata Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU) och länka de svenska resurserna dit.
    Humlab Umeå kommer inom ramen för Huminfra att informera, utveckla samt aktivt ge stöd till forskare kring olika tekniska verktyg och metoder.

Projektet Huminfra pågår 2022–2024 och finansieras av Vetenskapsrådet.

Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet koordinerar samarbetet. Umeå Universitet deltar tillsammans med Bibliotekshögskolan i Borås, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Kungliga biblioteket, Kungliga Teknologiska Högskolan, Linnéuniversitetet, Riksarkivet, Stockholms universitet, och Uppsala universitet.

 

Externa finansiärer

Kontakt

Coppelie Cocq
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 82
Senast uppdaterad: 2022-06-22