"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Huminfra

Forskningsinfrastruktur Huminfra är en svensk nationell infrastruktur som stödjer digital och experimentell forskning inom humaniora genom att på en gemensam plats synliggöra svenska material och forskningsverktyg samt utveckla nationella metodkurser. Huminfra leds av Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet och omfattar 12 noder fördelade på 11 lärosäten och organisationer.

Den webbaserade informationsplattformen huminfra.se sammanställer och länkar till svenska digitala/e-vetenskapliga datasamlingar, verktyg, expertis och utbildningsmöjligheter och gör dessa lättillgängliga och enkla att hitta. Denna gemensamma ingång mot relevanta resurser och verktyg för forskare inom humaniora i Sverige bidrar till nationell effektivitet och konkurrenskraft. Huminfra kommer också att skapa nya gemensamma, nationella kurser i e-vetenskapliga/digitala metoder samt förbereda och ansöka om svenskt medlemskap i det europeiska konsortiet för kulturarvsdata, The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU).

Huminfras vision är att stärka och främja svensk humaniora, och säkerställa dess internationella konkurrenskraft. Huminfra ska stärka forskningen inom områden av särskilt intresse för Sverige (kulturarv, språk som talas i Sverige, nationella arkiv) och synliggöra och tillgängliggöra sådan forskning och resurser även internationellt genom DARIAH. Huminfra ska också öka humanioras synlighet, skapa nya möjligheter till innovation och genomslag, och främja samverkan med samhälleliga aktörer inom t.ex. kultursektorn, utbildningsväsendet, industrin och hälso- och sjukvård.

Huminfra finansieras av Vetenskapsrådet och av noderna i konsortiet.

De 12 noderna i konsortiet är:

 1. Humanistlaboratoriet, Lunds universitet
 2. Humlab, Umeå universitet
 3. Digital humaniora, Linnéuniversitetet
 4. Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora, Göteborgs universitet
 5. Språkbanken Text, Göteborgs universitet
 6. Språkbanken Tal, Kungliga Tekniska Högskolan
 7. Digital humanvetenskap, Stockholms universitet
 8. KB-labb, Kungliga biblioteket
 9. Riksarkivet
 10. Centrum för digital humaniora, Uppsala universitet
 11. Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
 12. Digitalt laborativt centrum, Högskolan i Halmstad

Kontakt

Coppelie Cocq
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 82

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-03-17