"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Luktlab

Forskningsinfrastruktur I luktlab på Institutionen för psykologi forskar vi bl a på frågor som rör särskild miljökänslighet. Detta problemområde kräver ett tvärvetenskapligt och metodologiskt brett angreppssätt. Vi arbetar därför med undersökningsmetoder av laborativ, epidemiologisk och kvalitativ karaktär.

För den laborativa delen finns det särskilt anpassade lab för kontrollerad exponering av luktande ämnen i exponeringskammare eller exponering via en dynamisk olfaktometer. Vi har även utrustning för att utföra elektrofysiologiska registreringar av hjärnaktivitet samt registreringar av hudkonduktans, andningsfrekvens samt EKG. I anslutning till detta finns även en ljudisolerad kammare för undersökning av fysiologiska och perceptuella responser vid bl a överkänslighet för ljud.

Kontakt

Linus Andersson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 28
Anna-Sara Claeson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 88
Senast uppdaterad: 2020-07-01