"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linus Andersson

Jag är docent i psykologi och forskar om miljöintoleranser och mänskligt beslutsfattande. Jag jobbar som lärare, och är också biträdande föreståndare på Umeås science center Curiosum.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, C-213 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Curiosum
Plats
Tullkammaren, Thulegatan 1 Thulegatan 1, 903 26 Umeå

Jag är lärare och forskare vid institutionen för psykologi, och är även biträdande föreståndare vid Umeås science center Curiosum.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör ett fenomen som kallas kemisk intolerans. De drabbade får symtom av låga doser av vardagliga kemikalier, som enligt gängse kunskap borde vara ofarliga. Det kan röra sig om parfymer, rengöringsmedel eller kollegans luktande schampo. Kemisk intolerans är förvånansvärt vanligt, men fortfarande medicinskt oförklarat. Jag har under min karriär försökt förstå vilka exponeringar som orsakar symtom, vilka processer som ligger bakom dessa, och funderar också över vad som skulle kunna lindra symtomen. Frågorna har också väckt intresset för andra typer av överkänslighetsreaktioner, och jag forskar därför också om ljudöverkänslighet (hyperakusi).

Jag forskar också om mänskligt beslutsfattande. Det finns en utbredd (åtminstone historisk) uppfattning att människor är intuitivt rationella -- att vi beaktar och väger samman all relevant information när vi fattar beslut. Vi är visserligen inte oförmögna att göra sådana beräkningar, men det verkar vara vanligare att förenkla beslutsprocessen. Jag har försökt klura ut hur dessa förenklingar bäst kan beskrivas, bland annat genom att följa de underliggande neurala processerna med funktionell hjärnavbildning, och undesöker även om det går att träna upp beslutsfattandeförmågan.

Nyckelord: Människans kemiska sinnen, Miljöintoleranser, Kemisk intolerans, Ljudöverkänslight, Psykofysik, Psykofysiologi, Kognitiv och biologisk psykologi, Mänskligt beslutsfattande

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Linus_Andersson2

Brain and Behavior, John Wiley & Sons 2024, Vol. 14, (6)
Granvik, Christoffer; Andersson, Sara; Andersson, Linus; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2023, Vol. 13, (1)
Lillqvist, Moa; Claeson, Anna-Sara; Zakrzewska, Marta; et al.
Biological Psychology, Elsevier 2023, Vol. 183
M. Gavelin, Hanna; Stigsdotter Neely, Anna; Aronsson, Ingela; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16, (2)
Dantoft, Thomas Meinertz; Nordin, Steven; Andersson, Linus; et al.
Cognition, ELSEVIER 2020, Vol. 196 : 1-7
Andersson, Linus; Eriksson, Johan; Stillesjö, Sara; et al.
i-Perception, Sage Publications 2020, Vol. 11, (6)
Andersson, Linus; Sandberg, Petra; Åström, Elisabeth; et al.
Noise & Health, Wolters Kluwer 2018, Vol. 20, (95) : 162-170
Aazh, Hashir; Knipper, Marlies; Danesh, Ali A.; et al.
Chemical Senses, Oxford University Press 2018, Vol. 43, (2) : 129-134
Andersson, Linus; Sandberg, Petra; Olofsson, Jonas K.; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2018, Vol. 27, (1-2) : 14-28
Jonsson, Kjell; Andersson, Linus
International journal of hygiene and environmental health, Elsevier 2017, Vol. 220, (2) : 503-509
Andersson, Linus; Claeson, Anna-Sara; Nyberg, Lars; et al.
Neurotoxicology, Elsevier 2017, Vol. 60 : 92-98
Claeson, Anna-Sara; Andersson, Linus
BMJ Open, Vol. 7, (2)
Dantoft, Thomas M.; Skovbjerg, Sine; Andersson, Linus; et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Vol. 59, (1) : 80-84
Lind, Nina; Söderholm, Anna; Palmquist, Eva; et al.
Perception, Vol. 46, (3-4) : 431-446
Nordin, Steven; Aldrin, Lina; Claeson, Anna-Sara; et al.
Noise & Health, Medknow Publications 2016, Vol. 18, (83) : 178-184
Paulin, Johan; Andersson, Linus; Nordin, Steven
Current Rheumatology Reviews, Bentham Science 2015, Vol. 11, (2) : 167-184
Dantoft, Thomas Meinertz; Andersson, Linus; Nordin, Steven; et al.
PLOS ONE, Vol. 10, (11)
Dantoft, Thomas Meinertz; Skovbjerg, Sine; Andersson, Linus; et al.
Fagbladet Allergi i praksis, Vol. 3 : 6-14
Andersson, Linus
Scandinavian Journal of Pain, Elsevier 2014, Vol. 5, (2) : 102-103
Andersson, Linus
Journal of Psychosomatic Research, Elsevier 2014, Vol. 77, (5) : 401-408
Andersson, Linus; Claesson, Anna-Sara; Nyberg, Lars; et al.
Frontiers in Psychology, Vol. 4 : 816-
Andersson, Linus; Claeson, Anna-Sara; Ledin, Lisa; et al.
Chemosensory Perception, Vol. 6, (4) : 190-197
Nordin, Steven; Claeson, Anna-Sara; Andersson, Maria; et al.
Umeå: Department of Psychology, Umeå University 2012
Andersson, Linus
Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen: nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitetoch sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt perspektiv : slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2), Vasa: Yrkeshögskolan Novia 2012 : 30-43
Nordin, Steven; Söderholm, Anna; Palmquist, Eva; et al.
International Journal of Psychophysiology, Elsevier 2011, Vol. 79 : 316-322
Andersson, Linus; Lundberg, Catrine; Åström, Jonas; et al.
12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2011 : 1566-1567
Claeson, Anna-Sara; Palmquist, Eva; Andersson, Linus; et al.
International Journal of Psychophysiology, Elsevier 2011, Vol. 81, (3) : 252-262
Nordin, Steven; Andersson, Linus; Olofsson, Jonas K.; et al.
12th international conference on indoor air quality and climate 2011 : 1090-1091
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara; et al.
Journal of Clinical Nursing, Blackwell Publishing Ltd 2010, Vol. 19, (15/16) : 2162-2173
Nordin, Maria; Andersson, Linus; Nordin, Steven
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2010, Vol. 83, (1) : 95-104
Nordin, Steven; Andersson, Linus
Journal of Psychosomatic Research, Elsevier 2009, Vol. 66, (5) : 407-416
Andersson, Linus; Bende, Mats; Millqvist, Eva; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 82, (3) : 285-290
Andersson, Linus; Nordin, Steven; Millqvist, E; et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, American College of Occupational and Environmental Medicine 2009, Vol. 51, (7) : 838-847
Andersson, Maria J. E.; Andersson, Linus; Bende, Mats; et al.
International journal of hygiene and environmental health, Elsevier 2008, Vol. 211, (5-6) : 690-697
Andersson, Linus; Johansson, Åke; Millqvist, Eva; et al.
Journal of Vision, Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2008, (4)
Holm, Linus; Eriksson, Johan; Andersson, Linus
2008 The Authors Journal Compilation Allergy 63 (Suppl. 88): 158-611: Poster Group 1 - Pollution and Pet Allergy, Munksgaard: Blackwell 2008 : 279-280
Millqvist, E.; Johansson, Å.; Andersson, Linus; et al.
Söderholm, Anna; Gruber, Michael; Claeson, Anna-Sara; et al.

Forskargrupper

Projektansvariga
Umeå Judgment Lab

Jag undervisar huvudsakligen inom ormådena biologisk psykologi, perception, samt miljö- och hälsopsykologi. Jag handleder också med jämna mellanrum arbeten inom dessa fält.