"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Norra Sveriges MONICA-studie

Forskningsinfrastruktur MONICA-studien initierades av Världshälsoorganisationen WHO som en internationell kartläggning av förekomst av och orsak till hjärt- och kärlsjukdom. MONICA-registren för stroke, hjärtinfarkt och hjärtstopp utanför sjukhus följer trender i förekomst av dessa hjärt- och kärlsjukdomar i Norr- och Västerbotten.

För att följa bakomliggande riskfaktorer för dessa sjukdomar genomförs återkommande befolkningsbaserade undersökningar som har genomförts 8 gånger mellan 1986 och 2022.

2500 personer i åldrarna 25 till 74 år har bjudits in vid varje undersökning (utom 1986 och 1990 då 2000 personer i åldrarna 25 till 64 år bjöds in). Drygt 12 000 personer har deltagit och 4000 av dem vid minst 2 tillfällen.

Strategisk relevans

Huvudsyftet med MONICA är att beskriva tidstrender för kardiovaskulär sjukdom och diabetes och associerade riskfaktorer i norra Sverige. Vidare, att beskriva nivåer över tid av vissa miljögifter.

Att följa trender över tid av kardiovaskulär sjukdom och associerade riskfaktorer är av största betydelse för att förbättra folkhälsa, och norra Sveriges MONICA-studie är unik med avseende på uthållighet och metoder som möjliggör jämförelser över tid.

Studien genererar därför unika data för olika typer av epidemiologiska studier. Bland annat ger mixen riskfaktordata, validerade utfall och en stor biobank möjligheter att genomföra prospektiva fall-referentstudier med fokus kausalitet. Insamlade blodprover är av mycket god kvalitet vilket möjliggör användandet av moderna omics-teknologier.

MONICAs styrka är denna kombination av data, utfall och biobank tillsammans med en unik uthållighet över tid. Någon motsvarande studie finns inte i Sverige.

MONICA och Västerbottens Hälsoundersökningar (VHU) kompletterar varandra och utgör tillsammans en viktig infrastruktur för att följa folkhälsan i norra Sverige och för banbrytande epidemiologisk forskning vid UMU.

Monica-studien

Kontakt

Stefan Söderberg
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 00 00
Senast uppdaterad: 2024-02-19