"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stefan Söderberg

Professor i intermedicin och överläkare i kardiologi

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Kardiologi
Plats
Byggnad 1A, plan 4, målpunkt B41, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag är i grunden internmedicinare och kardiolog med grundläggande klinisk utbildning i Örnsköldsvik. Jag har också ett mångårigt intresse för global hälsa efter några års tjänstgöring i Tanzania under 80-talet.

Hjärtcentrum i Umeå har varit mitt kliniska hemvist sedan 1993 där jag idag främst arbetar med pulmonell arteriell hypertension (PAH) som är ett allvarligt sjukdomstillstånd inom lungans blodkärl. Jag har under de sista tio åren fått vara med och bygga upp och utveckla vården av dessa patienter regionalt och nationellt.

Erfarenheterna från Afrika skapade ett intresse för forskning och mitt första arbete handlade om HIV epidemiologi i södra Tanzania. Med dessa erfarenheter blev det naturligt att fortsätta med epidemiologi i norra Sverige och MONICA studien blev fokus för mitt avhandlingsarbete som jag försvarade 1999. Ämnet för denna var det nyupptäckta fettvävshormonet leptin och dess relation till kardiovaskulär sjukdom. Detta ledde till utlandsboende igen och jag fick förmånen att arbeta med Professor Paul Zimmet och hans team vid International Diabetes Institute (IDI) i Melbourne Australien under sammanlagt 2 år uppdelat i perioder.

Under tiden i Melbourne fick jag möjlighet att arbeta med en stor databas genererad på Mauritius, en ö-nation i Indiska Oceanen kännetecknad av snabb ekonomisk utveckling och medföljande ändrad livsstil. Dessa data kommer från återkommande hälsoundersökningar på Mauritius och på grannön Rodrigues sedan åttiotalets mitt, och är en unik källa till kunskap om utveckling av diabetes och kardiovaskulär sjukdom i en multietnisk befolkning som sett en dramatisk förändring av levnadsvillkor under de senaste årtiondena.

Sedan 2007 har jag förmånen att få arbeta aktivt tillsammans med hälsovårdsministeriet i Mauritius med organisation av dessa studier och analys av data, och sedan något år är Umeå universitet och undertecknad ansvarig för hantering och analys av data genererade i dessa studier.

MONICA (MONitoring Trends and Determinants of CArdiovascular Disease) studien initierades av WHO i mitten av åttiotalet med fokus att följa riskfaktorer för och förekomst av kardiovaskulär sjukdom globalt, och norra Sveriges MONICA studie (NSW-MONICA) har fortsatt att följa kardiovaskulär hälsa i norra Sverige trots att huvudstudien avlutade efter några år. MONICA bidrar också aktivt till flera internationella konsortier som MORGAM och NCD-RisC. Sedan 2012 är jag ledare för NSW-MONICA.

Hälsoundersökningarna utförda på Mauritius och i MONICA har stora likheter och är kanske de enda studierna av detta slag som följt förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer under lång tid, så perspektivet utmanar och berikar.

Jag är också biträdande ledare för SCAPIS studien i Umeå och deltar i SCAPIS nationella ledningsgrupp.

Mina nuvarande forskningsområden är förutom kardiovaskulär epidemiologi på Mauritius och i norra Sverige, PAH inkluderande s.k. kronisk lungemboli (CTEPH) och hjärtklaffsjukdom.

Jag är sedan 2014 anställd som lärare vid Umeå universitet och som professor i intern medicin sedan 2017. Med denna bas hoppas jag kunna bidra till en attraktiv forskningsmiljö i Norrland som uppmärksammas. Och materialet finns, inte minst i våra unika befolkningsstudier, och utmaningen är att förvalta detta in i framtiden.

Archives of gerontology and geriatrics (Print), Elsevier 2024, Vol. 122
Almevall, Ariel; Dahlin Almevall, Albin; Öhlin, Jerry; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2024, Vol. 45, (12) : 1043-1054
Arnold, Natalie; Blaum, Christopher; Goßling, Alina; et al.
European Journal of Epidemiology, Springer Nature 2024, Vol. 39, (1) : 35-49
Engström, Gunnar; Lampa, Erik; Dekkers, Koen; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2024, Vol. 19, (4)
Jonsson, Fanny; Olofsson, Birgitta; Söderberg, Stefan; et al.
Clinical Rheumatology, Springer Nature 2024, Vol. 43, (5) : 1559-1570
Law, Lucy; Lindqvist, Per; Liv, Per; et al.
Advances in Therapy, Springer Nature 2024, Vol. 41, (3) : 1103-1119
Muller, Audrey; Escribano-Subias, Pilar; Fernandes, Catarina C.; et al.
Journal of the American Medical Association (JAMA)
Neumann, Johannes Tobias; Twerenbold, Raphael; Weimann, Jessica; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, Oxford University Press 2024, Vol. 31, (5) : 569-577
Reinikainen, Jaakko; Kuulasmaa, Kari; Oskarsson, Viktor; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, American Heart Association 2024, Vol. 13, (5)
Shimanda, Panduleni Penipawa; Shumba, Tonderai W; Brunström, Mattias; et al.
Pulmonary Circulation, John Wiley & Sons 2023, Vol. 13, (4)
Andersson, Therese; Nilsson, Lars; Larsen, Flemming; et al.
Atherosclerosis, Elsevier 2023, Vol. 373 : 46-54
Bergström, Göran; Rosengren, Annika; Bacsovics Brolin, Elin; et al.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis 2023, Vol. 83, (4) : 241-250
Byhamre, Marja Lisa; Eliasson, Mats; Söderberg, Stefan; et al.
European Journal of Clinical Investigation, John Wiley & Sons 2023, Vol. 53, (5)
Börschel, Christin S.; Geelhoed, Bastiaan; Niiranen, Teemu; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2023, Vol. 13, (1)
Cederström, Sofia; Lundman, Pia; Alfredsson, Joakim; et al.
Frontiers in Cardiovascular Medicine, Vol. 10
Chadalavada, Sucharitha; Reinikainen, Jaakko; Andersson, Jonas; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 13, (8)
de Man Lapidoth, Julia; Hultdin, Johan; Jonsson, Andreas P.; et al.
European Journal of Epidemiology, Springer Nature 2023, Vol. 38, (8) : 869-881
Di Castelnuovo, Augusto; Bonaccio, Marialaura; Costanzo, Simona; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2023, Vol. 24, (1)
Haase, Tina; Müller, Christian; Stoffers, Bastian; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, Vol. 30, (12) : 1218-1226
Haller, Paul M.; Goßling, Alina; Magnussen, Christina; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Taylor & Francis 2023, Vol. 57, (1)
Hansén, Nike; Ljungberg, Johan; Bergdahl, Ingvar; et al.
Arthritis Research & Therapy, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 25, (1)
Hulander, Erik; Zverkova Sandström, Tatiana; Beckman Rehnman, Jeannette; et al.
New England Journal of Medicine, Massachusetts Medical Society 2023, Vol. 389, (14) : 1273-1285
Magnussen, Christina; Ojeda, Francisco M.; Leong, Darryl P.; et al.
Nature Medicine, Nature Publishing Group 2023, Vol. 29 : 2885-2901
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), ; Forsner, Maria; Söderberg, Stefan
BMC Cardiovascular Disorders, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Shimanda, Panduleni Penipawa; Söderberg, Stefan; Iipinge, Scholastika Ndatinda; et al.
Drug Metabolism and Personalized Therapy, De Gruyter Open 2023, Vol. 38, (1) : 57-63
Söderström, Elisabet; Andersson, Jonas; Söderberg, Stefan; et al.
Open heart, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 10, (2)
Taki, Hina; Tuomilehto, Jaakko; Zimmet, Paul; et al.
Europace, Oxford University Press 2023, Vol. 25, (3) : 812-819
Toprak, Betül; Brandt, Stephanie; Brederecke, Jan; et al.
Heart, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 109, (19) : 1450-1459
Welén Schef, Kerstin; Tornvall, Per; Alfredsson, Joakim; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2023, Vol. 44, (21) : 1927-1939
Yu Chen, Hao; Dina, Christian; Small, Aeron M.; et al.
Journal of Molecular Medicine, Springer Nature 2023, Vol. 101, (12) : 1615-1626
Zegeye, Mulugeta M.; Nakka, Sravya S.; Andersson, Jonas S.O.; et al.
Cardiovascular Diabetology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 22, (1)
Östgren, Carl Johan; Otten, Julia; Festin, Karin; et al.
Geriatric Nursing, Elsevier 2022, Vol. 48 : 37-42
Almevall, Albin Dahlin; Wennberg, Patrik; Zingmark, Karin; et al.
Pulmonary Circulation, John Wiley & Sons 2022, Vol. 12, (1)
Andersson, Therese; Isaksson, Anja; Khalil, Hesham; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, American Heart Association 2022, Vol. 11, (7)
Camen, Stephan; Csengeri, Dora; Geelhoed, Bastiaan; et al.
Addiction, John Wiley & Sons 2022, Vol. 117, (2) : 312-325
Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; Bonaccio, Marialaura; et al.
ESC Heart Failure, John Wiley & Sons 2022, Vol. 9, (5) : 3264-3274
Kjellström, Barbro; Bouzina, Habib; Björklund, Erik; et al.
British Journal of Nutrition, Cambridge University Press 2022, Vol. 128, (11) : 2208-2218
Oskarsson, Viktor; Eliasson, Mats; Salomaa, Veikko; et al.
Diabetes/Metabolism Research Reviews, John Wiley & Sons 2022, Vol. 38, (3)
Otten, Julia; Tavelin, Björn; Söderberg, Stefan; et al.
ESC Heart Failure, John Wiley & Sons 2022, Vol. 9, (1) : 57-65
Rehm, Martin; Rothenbacher, Dietrich; Iacoviello, Licia; et al.
Preventive Medicine Reports, Elsevier 2022, Vol. 26
Rosberg, Victoria; Vishram-Nielsen, Julie KK; Kristensen, Anna M. Dyrvig; et al.
BMC Cardiovascular Disorders, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Shimanda, Panduleni Penipawa; Söderberg, Stefan; Iipinge, Scholastika Ndatinda; et al.
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, Oxford University Press 2022, Vol. 62, (3)
Skoglund Larsson, Linn; Ljungberg, Johan; Johansson, Lars; et al.
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, S. Karger 2022, Vol. 51 : 135-141
Öhlin, Jerry; Toots, Annika; Littbrand, Håkan; et al.
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2021, Vol. 124, (11) : 1882-1890
Amadou, Amina; Freisling, Heinz; Jenab, Mazda; et al.
Circulation, American Heart Association 2021, Vol. 144, (12) : 916-929
Bergström, Göran; Persson, Margaretha; Adiels, Martin; et al.
ESC Heart Failure, John Wiley & Sons 2021, Vol. 8, (1) : 680-690
Bouzina, Habib; Rådegran, Göran; Butler, Oisin; et al.
Läkartidningen, Vol. 118
Brunström, Mattias; Andersson, Jonas; Eliasson, Mats; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2021, Vol. 42, (12) : 1170-1177
Csengeri, Dora; Sprünker, Ngoc-Anh; Niiranen, Teemu; et al.
Journal of Rheumatology, The Journal of Rheumatology 2021, Vol. 48, (3) : 352-360
Forsblad-d'Elia, Helena; Law, Lucy; Bengtsson, Karin; et al.
Stefan Söderberg: Högt tryck i lungan

Stefan Söderberg berättar om en ovanlig, men viktig orsak till andfåddhet.