"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Northern Sweden Health and Disease Study, NSHDS

Forskningsinfrastruktur Northern Sweden Health and Disease Study är en av Sveriges största befolkningsbaserade kohorter med biobanksprover och omfattar ca 150 000 unika individer. NSHDS har en mycket lång uppföljningstid och dokumenterad hög provkvalitet. För ca 65 000 individer finns upprepade blodprover från olika provtagningstillfällen, ofta tagna innan individen insjuknat. Täckningen i Västerbotten är unik där ungefär 75 procent av alla invånare över 40 år har lämnat ett eller flera prov.

NSHDS är en prospektivt insamlad biobankskohort med tillhörande enkätdata kring livsstilsfaktorer och kost. Provsamlingen består av tre delkohorter:

NSHDS utvecklas genom koppling till andra registerdata och genom nätverkande bland forskare, nationellt och internationellt. Kostdata underhålls och näringsberäkningar utförs inom Northern Sweden Diet Database (NSDD). Proven förvaras av Region Västerbotten vid Biobanken Norr.

Strategisk relevans

NSHDS är den kohort som möjliggör den dominerande andelen av de studier som Enheten för biobanksforskning (EBF) tillgängliggör prov och/eller data för. Särskilda egenskaper är: lång uppföljningstid, upprepade prov, extremt hög kvalitet (majoriteten av proven är tagna efter nattfasta och infrysta inom en timme) och den höga täckningsgraden i Västerbotten.

Det finns bara några få andra orter i världen där en så stor andel av befolkningen över 40 års ålder har lämnat blodprov för forskning och det är ännu ovanligare att proven är av så hög kvalitet. Detta gör proven till en strategiskt viktig lokalt baserad resurs som gärna används i samarbete med skickliga forskare på andra orter i världen.

Vetenskaplig utveckling av nya tillämpningsområden drivs i huvudsak av individuella forskare eller forskargrupper, medan stöd till forskare i deras specifika studier, i form av know-how, statistikarbete och administrativt stöd, ges av Enheten för biobanksforskning (EBF) som har bildats för att stimulera biobanksforskning.

Läs mer om NSHDS

Deltagare i studier

Information till deltagare i studier

Kontakt

Ingvar Bergdahl
Universitetslektor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2024-02-16