"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)

Forskningsinfrastruktur Northern Sweden Diet Database (NSDD) består av förädlade kostdata från norra Sverige. Grundmaterialet är kostregistreringar insamlade inom ramen för två stora befolkningsbaserade projekt; DietVIP inom Västerbottens hälsoundersökning och DietMON inom MONICA-screeningarna.

Kostregistreringarnas grundstruktur har varit oförändrad över tid, men vissa större och mindre skillnader förekommer mellan olika enkätversioner. NSDD hanterar dessa skillnader och erbjuder harmoniserad information om intagsfrekvenser av enstaka livsmedel och livsmedelsgrupper, skattat energi- och näringsintag, och beräkningar av ett antal kostmönsterindex från 1986 och framåt.

Energi- och näringsintag baseras på information om livsmedel enligt Livsmedelsverkets databas och med hänsyn taget till portionsstorlek för kön och ålder, samt data från en validerings- och kalibreringsstudie med
24-timmars kostintervjuer. Data i NSDD förädlas kontinuerligt och växer med ca 5 000 observationer per år med en ökande andel med upp till 4 upprepade besök. Data kan länkas till andra livsstils- och hälsovariabler inom VIP och MONICA efter särskild anhållan.

Strategisk relevans

NSDD erbjuder underlag samt råd och stöd till forskare med frågeställningar som avser kartläggning av kostintag i regionen eller tillsammans med andra regioner i landet eller världen, samband mellan kostintag och olika hälsoutfall samt för justeringar i fall-kontroll eller kohortstudier.

Med sin storlek, långa monitoreringsperiod, stora andel upprepade mätningar
och möjlighet till länkningar är NSDD en unik källa för forskning av samband mellan kost och ett stort antal utfall. Med denna grundstruktur finns möjlighet att följa kostmönster och trender över tid och att relatera dessa trender och mönster till såväl stora folksjukdomar samt, i takt med att materialet växer, mer sällsynta diagnoser.

Den kunskap som på så sätt kan utvinnas är av största strategiska relevans både ur ett folkhälsovetenskaplig och ett kliniskt perspektiv. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är förädlade och kompatibla kostdata över tid.

Webbplats för kostdatabasen

 

 

Kontakt

Anna Winkvist
Gästprofessor
E-post
E-post
Enheten för biobanksforskning

Vi koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.

Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS)

NSHDS är en biobank med blodprover och enkätdata från cirka 135 000 personer i norra Sverige.

Senast uppdaterad: 2019-05-21