"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Representative Democracy Data Archive (REPDEM)

Forskningsinfrastruktur REPDEM samlar världsledande databaser för forskning om kampen om regeringsmakten i främst europeiska parlamentariska demokratier.

Arkivet innehåller information om regeringar, parlament och politiska partier för parlamentariska (främst europeiska) demokratier. Denna information har främst samlats i samarbete med ett brett nätverk av landexperter men också via en omfattande genomgång av tillgänglig forskning. Databasen innehåller information om samtliga regeringar sedan 1945 – koalitioner, enpartiregeringar och ”tjänstemannaregeringar”. Informationen kan exempelvis användas för studier av politiska koalitioner och minoritetsregeringar men den kan också kopplas till studier av hur politiska opinioner och det politiska systemet påverkar en rad samhällsområden. Databasen är Open Access och har legat till grund för en omfattande forskning och vetenskapliga publiceringar.

Databasen ingår sedan 2020 i det nationella infrastrukturprojektet Demscore.

Webbsida: https://repdem.org/

Kontakt

Johan Hellström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 91
Senast uppdaterad: 2024-05-14