"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Spåranalys (TAP)

Forskningsinfrastruktur Spåranalysplattformen (eng. TAP) vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, syftar till att tillhandahålla toppmodern utrustning, instrumentering, användarutbildning och stöd för spåranalys av små molekyler i komplexa matriser, såsom miljö- och biologiska prover.

Den stöder kvalitativa och kvantitativa analyser av metaller, organiska föreningar, metallorganiska föreningar och isotopförhållanden för spårgaser. Det finns stöd för bestämning av både totala koncentrationer och speciering av metaller och metallorganiska föreningar.

Plattformen ger primärt tillgång till instrument, men kan också tillhandahålla analytiska tjänster och operatörsträning. Tjänsterna kan omfatta: utformning av experiment, provberedning, instrumentanalys och tolkning av data.

Tjänster tillhandahålls på tre olika nivåer:
• Testprojekt (några prov)
• Små projekt (10-tal prov)
• Projekt och långsiktig service (100-tals prov)

Klicka här för mer information (sidan öppnas i ett nytt fönster).

 

Exempel på projekt

Utrustningen som ligger till grund för plattformens verksamhet stöder arbete inom följande områden:
• Spårelementsanalys (metaller, fosfor, svavel, klor och brom)
• Speciering (Hg, Sn and As-föreningar)
• Bestämning av isotopförhållanden (IR – Isotopic Ratios)
• Studier av interaktioner protein-metallkomplex
• Spåranalys av persistenta organiska föroreningar (POP)
• Kvantitativ analys av läkemedelsrester
• Föroreningar i inomhusluft
• Identifiering av okända ämnen
• Icke-specifik screening / karaktärisering
• Experiment med spårning av stabila isotoper
• Provfraktionering och analys styrd efter biologisk effekt

Plattformen ska fortsätta att stödja forskning inom dessa områden, men ska även ge stöd till forskare som arbetar inom andra områden som behöver spåranalys av små molekyler.

 

Kontakta den ansvariga personen för varje instrumentkategori för tillgänglighet, priser och stödnivå.

Föreståndare

Koordinator ICP-MS

Koordinator GC-MS

Koordinator LC-MS

Koordinator IR-MS

Senast uppdaterad: 2021-03-12