"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erik Björn

Vi studerar hur metallföreningars kemiska struktur styr mekanismer och kinetik för reaktioner som är centrala för metallers kretslopp i miljön.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.C6, Linnaeus väg 10, (rum: B6.11.07) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Spårmetallers kemiska och biologiska processer – från molekyl till ekosystem

Forskningen är inriktad på studier av kemiska och biologiska processer av metallföreningar i ekosystem, biologiska system och industriella processer. Vi utvecklar nya kraftfulla analytiska tekniker och experimentella strategier för att studera kemisk form (speciering) och reaktionsmekanismer och hastigheter för spårmetallföreningar. Ett viktigt fokusområde är studier av kvicksilvers (Hg) biogeokemiska processer i akvatiska och terrestra ekosystem. Forskningsprogrammet syftar både till att förstå sådana processer på molekylär nivå och att fastställa deras betydelse i miljön.

För att uppnå dessa utmanande mål utvecklar vi analysmetoder och experimentella strategier för att bestämma; molekylstruktur av Hg-föreningar, koncentrationer och termodynamiska stabilitetskonstanter av föreningar och hastighetskonstanter för deras bildning och nedbrytning. Vi utför experimentella studier på både kontrollerade modellsystem med varierande komplexitet och på naturliga system under realistiska förhållanden. De utvecklade metoderna och strategierna är generellt tillämpliga på studier på spårmetaller men forskningsprogrammet är välfokuserat på studier av hur kemisk speciering av Hg kontrollerar dess metylering- och redoxreaktioner och bioackumuleringsprocesser.

För vidare information om forskningsverksamheten se:

https://www.umu.se/forskning/grupper/erik-bjorn-lab/

http://moleculargeo.chem.umu.se/erik-bjorn/

Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 57, (38) : 14340-14350
Bouchet, Sylvain; Soerensen, Anne L.; Björn, Erik; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 57, (38) : 14340-14350
Bouchet, Sylvain; Soerensen, Anne L.; Björn, Erik; et al.
mSystems, American Society for Microbiology 2023, Vol. 8, (4)
Cabrol, Léa; Capo, Eric; van Vliet, Daan M.; et al.
Molecular Ecology Resources, John Wiley & Sons 2023, Vol. 23, (1) : 190-204
Capo, Eric; Peterson, Benjamin D.; Kim, Minjae; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 13
Gutensohn, Mareike; Schaefer, Jeffra K.; Maas, Torben J.; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 57, (18) : 7185-7195
Gutensohn, Mareike; Schaefer, Jeffra K.; Yunda, Elena; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2023, Vol. 14, (1)
Li, Chuxian; Jiskra, Martin; Nilsson, Mats B.; et al.
Nature Communications, Springer Nature 2023, Vol. 14, (1)
Seelen, Emily; Liem-Nguyen, Van; Wünsch, Urban; et al.
Ambio, Springer 2023, Vol. 52 : 853-876
Sonke, Jeroen E.; Angot, Hélène; Zhang, Yanxu; et al.
Journal of Hazardous Materials, Vol. 442
Wang, Baolin; Hu, Haiyan; Bishop, Kevin; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Yunda, Elena; Gutensohn, Mareike; Ramstedt, Madeleine; et al.
Limnology and Oceanography, John Wiley & Sons 2022, Vol. 67, (1) : 135-146
Capo, Eric; Broman, Elias; Bonaglia, Stefano; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 56, (18) : 13119-13130
Capo, Eric; Feng, Caiyan; Bravo, Andrea G.; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 56, (14) : 10141-10148
Jonsson, Sofi; Liem-Nguyen, Van; Andersson, Agneta; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Rodriguez Serrano, Juan Jose; Andersson, Agneta; Björn, Erik; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2021, Vol. 755 : 1-9
Liem-Nguyen, Van; Skyllberg, Ulf; Björn, Erik
Geochimica et Cosmochimica Acta, Elsevier 2021, Vol. 294 : 106-125
Skyllberg, Ulf; Persson, Anna; Tjerngren, Ida; et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, Elsevier 2021, Vol. 308 : 188-203
Wang, Baolin; Zhong, Shunqing; Bishop, Kevin; et al.
Frontiers in Environmental Science, Frontiers Media 2021, Vol. 8
Xu, Jingying; Liem-Nguyen, Van; Buck, Moritz; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Capo, Eric; Bravo, Andrea G.; Soerensen, Anne L.; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2020, Vol. 387
Hu, Haiyan; Wang, Baolin; Bravo, Andrea G.; et al.
Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry, Elsevier 2020, Vol. 218
Huynh, Khoa; Liem-Nguyen, Van; Feng, Caiyan; et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, Springer Berlin/Heidelberg 2020, Vol. 412, (7) : 1619-1628
Liem-Nguyen, Van; Nguyen-Ngoc, Hoang-Tung; Adediran, Gbotemi A.; et al.
Environmental Microbiology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 22, (9) : 3685-3699
Schaefer, Jeffra K.; Kronberg, Rose-Marie; Björn, Erik; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 54, (13) : 8094-8103
Song, Yu; Adediran, Gbotemi A.; Jiang, Tao; et al.
Acta Neurochirurgica, Springer 2020, Vol. 162, (12) : 3043-3053
Tabatabaei, Pedram; Asklund, Thomas; Bergström, Per; et al.
The FASEB Journal, John Wiley & Sons 2020, Vol. 34, (10) : 13978-13992
Tserga, Evangelia; Moreno-Paublete, Rocio; Sarlus, Heela; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 718
Wang, Baolin; Nilsson, Mats B.; Eklöf, Karin; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2020, Vol. 263
Åkerblom, Staffan; Nilsson, Mats B.; Skyllberg, Ulf; et al.
Environmental Science and Technology, AMER CHEMICAL SOC 2019, Vol. 53, (14) : 8187-8196
Adediran, Gbotemi A.; Liem-Nguyen, Van; Song, Yu; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 53, (23) : 13757-13766
Skrobonja, Aleksandra; Gojkovic, Zivan; Soerensen, Anne L.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Xu, Jingying; Buck, Moritz; Eklöf, Karin; et al.
Applied and Environmental Microbiology, American Society for Microbiology 2018, Vol. 84, (23)
Bravo, Andrea G.; Peura, Sari; Buck, Moritz; et al.
Science of the Total Environment, Vol. 613-614 : 1069-1078
Eklöf, Karin; Bishop, Kevin; Bertilsson, Stefan; et al.
Limnology and Oceanography, Vol. 63 : S44-S53
Herrero Ortega, Sonia; Catalan, Núria; Björn, Erik; et al.
Water Research, Elsevier 2018, Vol. 146 : 146-158
Jiang, Tao; Bravo, Andrea G.; Skyllberg, Ulf; et al.
Environmental Science and Technology Letters, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 5, (4) : 220-225
Kronberg, Rose-Marie; Schaefer, Jeffra K.; Björn, Erik; et al.
Journal of Catalysis, Academic Press 2018, Vol. 365 : 29-35
Kwong, Wai Ling; Lee, Cheng Choo; Shchukarev, Andrey; et al.
ACS Earth and Space Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 2, (10) : 1022-1028
Lambertsson, Lars; Lord, Charles J.; Frech, Wolfgang; et al.
Global Biogeochemical Cycles, AMER GEOPHYSICAL UNION 2018, Vol. 32, (10) : 1498-1513
Soerensen, A. L.; Schartup, A. T.; Skrobonja, Aleksandra; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 52, (15) : 8292-8301
Song, Yu; Jiang, Tao; Liem-Nguyen, Van; et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 2018, Vol. 220 : 158-179
Zhu, Wei; Song, Yu; Adediran, Gbotemi A.; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2017, Vol. 8
Bravo, Andrea G.; Bouchet, Sylvain; Tolu, Julie; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2017, Vol. 223 : 19-30
Jiang, Tao; Skyllberg, Ulf; Björn, Erik; et al.
Science Advances, American association for the advancement of science 2017, Vol. 3, (1)
Jonsson, Sofi; Andersson, Agneta; Nilsson, Mats B.; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 51, (7) : 3678-3686
Liem-Nguyen, Van; Skyllberg, Ulf; Björn, Erik
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 51, (7) : 3678-3686
Liem-Nguyen, Van; Skyllberg, Ulf; Björn, Erik
Environmental Pollution, Elsevier 2017, Vol. 229 : 531-538
Soerensen, A. L.; Schartup, A. T.; Skrobonja, Aleksandra; et al.
Se film om Erik Björns forskning