Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 9 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Erik Björn

Erik Björn

Vi studerar hur metallföreningars kemiska struktur styr mekanismer och kinetik för reaktioner som är centrala för metallers kretslopp i miljön.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.C6, Linnaeus väg 10, (rum: B6.11.07) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Spårmetallers kemiska och biologiska processer – från molekyl till ekosystem

Forskningen är inriktad på studier av kemiska och biologiska processer av metallföreningar i ekosystem, biologiska system och industriella processer. Vi utvecklar nya kraftfulla analytiska tekniker och experimentella strategier för att studera kemisk form (speciering) och reaktionsmekanismer och hastigheter för spårmetallföreningar. Ett viktigt fokusområde är studier av kvicksilvers (Hg) biogeokemiska processer i akvatiska och terrestra ekosystem. Forskningsprogrammet syftar både till att förstå sådana processer på molekylär nivå och att fastställa deras betydelse i miljön.

För att uppnå dessa utmanande mål utvecklar vi analysmetoder och experimentella strategier för att bestämma; molekylstruktur av Hg-föreningar, koncentrationer och termodynamiska stabilitetskonstanter av föreningar och hastighetskonstanter för deras bildning och nedbrytning. Vi utför experimentella studier på både kontrollerade modellsystem med varierande komplexitet och på naturliga system under realistiska förhållanden. De utvecklade metoderna och strategierna är generellt tillämpliga på studier på spårmetaller men forskningsprogrammet är välfokuserat på studier av hur kemisk speciering av Hg kontrollerar dess metylering- och redoxreaktioner och bioackumuleringsprocesser.

För vidare information om forskningsverksamheten se: http://moleculargeo.chem.umu.se/erik-bjorn/

2020
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2020, Vol. 387
Hu, Haiyan; Wang, Baolin; Bravo, Andrea G.; et al.
2020
Analytical and Bioanalytical Chemistry
Liem-Nguyen, Van; Nguyen-Ngoc, Hoang-Tung; Adediran, Gbotemi A.; et al.
2019
Environmental Science and Technology, AMER CHEMICAL SOC 2019, Vol. 53, (14) : 8187-8196
Adediran, Gbotemi A.; Liem-Nguyen, Van; Song, Yu; et al.
2019
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 53, (23) : 13757-13766
Skrobonja, Aleksandra; Gojkovic, Zivan; Soerensen, Anne L.; et al.
2019
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Xu, Jingying; Buck, Moritz; Eklöf, Karin; et al.
2018
Applied and Environmental Microbiology, American Society for Microbiology 2018, Vol. 84, (23)
Bravo, Andrea G.; Peura, Sari; Buck, Moritz; et al.
2018
Science of the Total Environment, Vol. 613-614 : 1069-1078
Eklöf, Karin; Bishop, Kevin; Bertilsson, Stefan; et al.
2018
Limnology and Oceanography, Vol. 63 : S44-S53
Herrero Ortega, Sonia; Catalan, Núria; Björn, Erik; et al.
2018
Water Research, Elsevier 2018, Vol. 146 : 146-158
Jiang, Tao; Bravo, Andrea G.; Skyllberg, Ulf; et al.
2018
Environmental Science and Technology Letters, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 5, (4) : 220-225
Kronberg, Rose-Marie; Schaefer, Jeffra K.; Björn, Erik; et al.
2018
Journal of Catalysis, Academic Press 2018, Vol. 365 : 29-35
Kwong, Wai Ling; Lee, Cheng Choo; Shchukarev, Andrey; et al.
2018
ACS Earth and Space Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 2, (10) : 1022-1028
Lambertsson, Lars; Lord, Charles J.; Frech, Wolfgang; et al.
2018
Global Biogeochemical Cycles, AMER GEOPHYSICAL UNION 2018, Vol. 32, (10) : 1498-1513
Soerensen, A. L.; Schartup, A. T.; Skrobonja, Aleksandra; et al.
2018
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 52, (15) : 8292-8301
Song, Yu; Jiang, Tao; Liem-Nguyen, Van; et al.
2018
Geochimica et Cosmochimica Acta, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 2018, Vol. 220 : 158-179
Zhu, Wei; Song, Yu; Adediran, Gbotemi A.; et al.
2017
Nature Communications, Nature Publishing Group 2017, Vol. 8
Bravo, Andrea G.; Bouchet, Sylvain; Tolu, Julie; et al.
2017
Environmental Pollution, Elsevier 2017, Vol. 223 : 19-30
Jiang, Tao; Skyllberg, Ulf; Björn, Erik; et al.
2017
Science Advances, American association for the advancedment of science 2017, Vol. 3, (1)
Jonsson, Sofi; Andersson, Agneta; Nilsson, Mats B.; et al.
2017
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 51, (7) : 3678-3686
Liem-Nguyen, Van; Skyllberg, Ulf; Björn, Erik
2017
American Chemical Society (ACS) 2017
Liem-Nguyen, Van; Skyllberg, Ulf; Björn, Erik
2017
Environmental Pollution, Elsevier 2017, Vol. 229 : 531-538
Soerensen, A. L.; Schartup, A. T.; Skrobonja, Aleksandra; et al.
2017
Water Research, Elsevier 2017, Vol. 115 : 318-328
Östman, Marcus; Lindberg, Richard H.; Fick, Jerker; et al.
2016
Environmental science and pollution research international, Vol. 23, (11) : 10529-10541
Bravo, Andrea G.; Loizeau, Jean-Luc; Dranguet, Perrine; et al.
2016
Waste Management, Elsevier 2016, Vol. 49 : 311-319
Edo, Mar; Björn, Erik; Persson, Per-Erik; et al.
2016
Journal of Inorganic Biochemistry, Elsevier 2016, Vol. 160 : 24-32
Hakobyan, Shoghik; Rzhepishevska, Olena; Björn, Erik; et al.
2016
Journal of Geophysical Research - Biogeosciences, Vol. 121, (1) : 233-245
Isidorova, Anastasija; Bravo, Andrea G.; Riise, Gunnhild; et al.
2016
Journal of Hazardous Materials, Vol. 318 : 194-202
Kozyatnyk, Ivan; Bouchet, Sylvain; Björn, Erik; et al.
2016
Global Biogeochemical Cycles, Vol. 30, (6) : 825-843
Kronberg, Rose-Marie; Drott, Andreas; Jiskra, Martin; et al.
2016
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 50, (17) : 9177-9186
Kronberg, Rose-Marie; Jiskra, Martin; Weiderhold, Jan. G; et al.
2016
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 50, (13) : 6983-6990
Liem-Nguyen, Van; Jonsson, Sofi; Skyllberg, Ulf; et al.
2016
Education Inquiry, Vol. 7, (2) : 115-135
Ramstedt, Madeleine; Hedlund, Tomas; Björn, Erik; et al.
2016
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 50, (21) : 11787-11796
Soerensen, Anne L.; Schartup, Amina T.; Gustafsson, Erik; et al.
2015
Metallomics, Vol. 7, (6) : 996-1010
Niemiec, Maria Joanna; De Samber, B.; Garrevoet, J.; et al.
2015
Environmental Science and Technology, Vol. 49, (1) : 177-185
Wiederhold, Jan G.; Skyllberg, Ulf; Drott, Andreas; et al.
2014
Environmental Science and Technology, Vol. 48, (22) : 13207-13217
Jiskra, Martin; Saile, Damian; Wiederhold, Jan G.; et al.
2014
Nature Communications, Vol. 5 : 4624-
Jonsson, Sofi; Skyllberg, Ulf; Nilsson, Mats B.; et al.
2014
Acta Biomaterialia, Elsevier 2014, Vol. 10, (1) : 406-418
Mladenović, Živko; Johansson, Anders; Willman, Britta; et al.
2014
Protein peptide letters, Vol. 21, (1) : 63-68
Palm-Espling, Maria; Lundin, Christina; Björn, Erik; et al.
2013
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2013, Vol. 47, (9) : 4197-4203
Drott, Andreas; Björn, Erik; Bouchet, Sylvain; et al.
2013
FEBS Open Bio, Elsevier 2013, Vol. 3 : 263-270
Edwin, Aaron; Rompikuntal, Pramod; Björn, Erik; et al.
2013
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2013, Vol. 47, (12) : 6279-6287
Fernández-Gómez, Cristal; Drott, Andreas; Björn, Erik; et al.
2013
Extremophiles, Vol. 17, (1) : 75-85
Mangold, Stefanie; Potrykus, Joanna; Björn, Erik; et al.
2013
Clinical Oral Implants Research, John Wiley & Sons 2013, Vol. 24, (3) : 329-335
Mladenovic, Zivko; Sahlin-Platt, Annika; Andersson, Britta; et al.
2013
PLoS ONE, Public Library Science 2013, Vol. 8, (7)
Palm-Espling, Maria; Andersson, David C.; Björn, Erik; et al.
2013
Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 102 : 1-11
Åkerblom, Staffan; Bishop, Kevin; Björn, Erik; et al.
2012
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2012, Vol. 46, (21) : 11653-11659
Jonsson, Sofi; Skyllberg, Ulf; Nilsson, Mats B; et al.
2012
Environmental Science and Technology, Vol. 46, (24) : 13144-13151
Kronberg, Rose-Marie; Tjerngren, Ida; Drott, Andreas; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem