"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå SIMSAM Lab

Forskningsinfrastruktur Detta är en forskningsinfrastruktur som ger tillgång till data om människors hälsa och socioekonomiska situation i hela Sverige. De huvudsakliga forskningsinriktningarna är kopplade till ”Betydelsen av barns uppväxtvillkor för livslång hälsa och välfärd”, och ”Hälsa och socioekonomisk ojämlikhet i ett livsförloppsperspektiv”.

Umeå SIMSAM Lab grundades 2014 för att möjliggöra högkvalitativ tvärvetenskaplig forskning om barndomen, samt livslång hälsa och välfärd, med fokus på frågor av samhällelig relevans. Detta Lab erbjuder en unik infrastruktur med prospektivt insamlade individnivå data om hela Sveriges befolkning 1960–2017, cirka 14.9 miljoner individer, inkluderande intergenerationella länkar och geografiska koordinater. Varje person har ett unikt serienummer som tillåter koppling på individnivå från alla datakällor. Grunden är nationella uppgifter från SCB (demografi, socioekonomi, skolgång, mm.) och Socialstyrelsen (sjukhusvistelse, föreskrivna läkemedel, graviditeten, den nyföddes hälsa, mm.). Detta har berikats med Västerbottens läns landstings befolkningsdata (självskattad hälsa, vikt & längd, levnadsvanor, skador, etc.).

De centrala delarna av SIMSAM Labbet i Umeå finns vid följande avdelningar och enheter vid Umeå universitet: Epidemiologi och global hälsa, geografi och ekonomisk historia, sociologi samt statistik vid Handelshögskolan och nätverkets styrgrupp består av forskare från dessa enheter. Våra nätverksmedlemmar arbetar inom olika sociala och medicinska forskningsfält som bl.a. omfattar de institutioner och enheter som nämnts ovan. Vi samarbetar också med andra nationella och internationella forskare.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-10-28