Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Umeå SIMSAM-lab

Ett forskningslaboratorium inriktat mot studier om barns hälsa och välfärd i ett livslångt perspektiv.

Bakgrunden till laboratoriets uppkomst var en insikt om att det behövs mer forskning om samspelet mellan sociala faktorer och hälsosituationen bland barn och unga i samhället. De forskargrupper som valt att samarbeta med Umeå SIMSAM Lab har tillgång till länkade registerdata som omfattar demografiska, socioekonomiska och hälsorelaterade data över hela Sveriges befolkning under flera decennier. Tillgänglig data är mycket informationsrik, här finns exempelvis uppgifter om individers familjeband till andra individer och geografiska koordinater för bostad och arbetsplats. Forskare intresserade av detta studieområde är välkomna till Umeå SIMSAM Lab.

Kontakt

Urban Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 39