"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

UMeHälsa-labb

Forskningsinfrastruktur UMeHälsa-labb är en labbmiljö för e-Hälsa där olika discipliner samverkar och integreras. I våra lokaler finns möjlighet att utforska, testa och utvärdera användning av framtidens digitala verktyg för att förebygga ohälsa och diagnosticera och behandla olika sjukdom. Lokalerna är också utformade för att stödja medskapande (co-creation) och deltagande designmetodik. UMeHälsa-labb är en resurs för både forskning och undervisning.

eHälsa är ett spännande och växande område där digital teknik på olika sätt används inom hälso- och sjukvård. På UMeHälsa-labb tror vi att framtidens eHälsoutmaningar är tvärvetenskapliga och erbjuder därför en labbmiljö där forskare och studenter från olika områden kan utforska, testa, inspireras och innovera tillsammans.

I vårt labb är tekniken en resurs för att skapa nya eHälsolösningar och vårt mål är att tillhandahålla en variation av utrustning som kan inspirera till ny forskning eller att ge studenter en inblick i framtidens digitala arbetssätt. Lokalen är utformad som en lägenhet och lämpar sig därför särskilt bra för användarstudier i hemmiljö. Den är också utrustad för att stödja medskapande och deltagande design.

Vill du veta mer om UMeHälsa-labb? Tveka inte att kontakta oss via e-post - umehealthlab@umu.se för mer information om hur labbet kan stötta din forskning eller undervisning.

Boka UMeHälsa-labb

Lokalen bokas genom en förfrågan i TimeEdit. Bokningsförfrågan måste bekräftas innan den är giltig. Access till labbet ges till beställaren via Umu-id och denna kan då använda Umu-kortet för att komma in i lokalen. Om fler personer utöver beställaren behöver access till lokalen, ange då de aktuella namnen samt Umu-id i rutan "Publika kommentarer".

För bokning: Boka UMeHälsa-labb

Se aktuellt schema: Schema UMeHälsa-labb

Prioritetsordning för bokningar

UMeHälsa-labb ska utnyttjas i så hög grad som möjligt. I första hand ska labbet användas för forskningsprojekt och i mån av tid till annan verksamhet, såsom undervisning och möten.

Nedanstående prioritetsordning gäller vid bokning av UMeHälsa-labb:

  1. Forskningsprojekt. Senast 2 veckor innan önskat datum måste bokningsförfrågan inkommit.
  2. Undervisning
  3. Möten

Notera att du kan bli kontaktad och ditt inbokade möte avbokas i de fall inkomna bokningsförfrågningar enligt gällande prioritetsordning inträffar.

Du måste då boka annan lokal för ditt möte, deadline senast 2 veckor innan bokat möte.

Kontakt

Beatrice Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 24
Senast uppdaterad: 2024-03-05