"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UMEX - Ett högteknologiskt labb för utbildning och forskning

Forskningsinfrastruktur En modernt utformad testmiljö för forskning och utbildning inom idrottsfysiologi, rörelse och träning. UMEX är en del av verksamheten vid Samhällsmedicin och rehabilitering och är en samarbetspartner för universitet, regionen samt föreningsliv. Här möts forskare och studenter för att utveckla och utvärdera tester. I UMEX ingår även "U-motion laboratory", ett högteknologiskt labb för avancerad analys av rörelser som t.ex. gång, hopp, balans.

Här möts forskare och studenter för att utveckla och utvärdera tester t.ex. hur syreupptag och styrka förändras med en intervention. I UMEX ingår även "U-motion laboratory", ett högteknologiskt labb för avancerad analys av rörelser som t.ex. gång, hopp, balans.

Faciliteten UMEX är beläget i Kemihuset på Umeå universitet och verksamheten består av flera olika delar – en infrastruktur med anpassad utrustning och utbildad personal i flera sammanlänkande lokaler.

- Här finns UMEX 1 till 3 samt U-motion Laboratory. Idag nyttjas UMEX främst inom Idrottsfysiolog- och fysioterapiprogrammet men det skulle kunna nyttjas av fler utbildningar eller kurser med koppling till träning och hälsa. Till exempel läkare, sjuksköterskor, dietister eller idrottslärare, berättar Tobias Stenlund, universitetslektor och labbföreståndare för UMEX vid Samhällsmedicin och rehabilitering.

Han menar att UMEX naturligt också blir en betydande del i forskningen där olika prestationsparametrar ska utvärderas inför och efter någon typ av intervention.

- Det kan röra styrka, syreupptag eller en rörelse. Oavsett kräver det valid och reliabel utrustning, ett korrekt handhavande och en stabil kontext. UMEX erbjuder lokaler avsedda för ändamålet, utrustning som är servad samt bistår med kompetent personal om så önskas.

U-motion Laboratory är ett högteknologiskt labb för analys av rörelser i forskning och klinik. Här används till exempel höghastighetskameror med infrarött ljus och kraftplattor för att bland annat studera hur en persons leder rör sig.

- Det kan till exempel vara gånganalyser, men även analyser av hopp, balans och andra koordinationstester både för övre och nedre extremiteterna, berättar Tobias Stenlund.

UMEX finns alltså tillgängligt att nyttja för såväl utbildningar som forskare, oberoende av institution, kommun eller region.

- Jag ansvarar för labbet, vilket inkluderar tidsbokning, service, inköp, kundkontakter och offerter. Jag är även tillsammans med andra anknutna personer till labbet med och genomför uppdragstester eller medverkar i undervisning. Frågor gällande U-motion Lab hänvisas till Charlotte Häger, men alla andra frågor rörande UMEX kan jag svara på, berättar Tobias Stenlund.

Kontaktuppgifter

UMEX 1 till 3 

Tobias Stenlund

U-motion Lab

Charlotte Häger

Senast uppdaterad: 2024-04-02