Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Charlotte Häger

Charlotte Häger

Forskningen rör människans rörelseförmåga och hur hjärnan styr rörelser samt hur vi kan bäst kan förstå olika slags rörelsekontroll normalt eller efter sjukdom/skada för att rikta behandling.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

IKSU Idrottsvetenskapliga Pris 2021

Artikel ur tidningen Fysioterapi, som är den ledande tidningen för landets fysioterapeuter

Forskning och forskargrupp

Min forskningsinriktning är människans sensorimotoriska kontroll och speciellt i relation till hur denna påverkas vid olika skador eller sjukdomar. Sensorimotorisk kontroll innebär att hjärnan med hjälp av olika sensoriska och motoriska system kan aktivera våra muskler och därigenom styra våra rörelser på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Genom studier av normal motorisk utveckling hos barn samt av generella principer för rörelsekontroll hos friska personer kan vi utveckla teorier för hur våra rörelser styrs och vilka faktorer som påverkar rörelseförmågan, något som fortfarande till stora delar är okänt. Dessa teorier och metoder hjälper oss också i förståelsen av vad som brister vid skador och sjukdomar. Först därefter kan man försöka optimera rörelseträning vid nedsättningar i rörelseförmågan vid olika diagnoser. I min forskning har jag initialt fokuserat på människans unika hand- och armmotorik men senare även andra typer av rörelsekontroll såsom gång och balans- och koordinationsuppgifter. Vår interdisciplinära forskargrupp arbetar med studier av både barn och vuxna, såväl friska som personer med olika rörelseproblem. Vi studerar bl.a. konsekvenser av och sätt att utvärdera funktion och rehabilitering efter knäproblem som t.ex. främre korsbandsskada vilket är vanligt inom idrott, men även rörelseförmågan och rehabiliteringsinsatser vid diagnoser såsom stroke, ryggmärgsskada, nack- och ryggproblem m.m. Forskargruppen arbetar mycket med utveckling av mätmetoder som är en viktig del vid utvärdering av behandling och träning.  

Metodik som vi använder omfattar bl.a. experimentella rörelseanalyser med kamerasystem och kraftmätningar av olika slag i vårt rörelseanalyslab U-motion lab. I samarbete med Umeå centre for Functional Brain Imaging (UFBI) undersöker vi röreselförmågan simultant med hjärnaktivitet med hjälp av samtidig registrering med magnetkamera och rörelsekameror..

Ett aktuellt projekt är Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet?
Här undersöker vi rörelseförmågan och knäfunktion hos personer som fått en korsbandsskada i ett projekt bl.a. finansierat av Vetenskapsrådet, Centrum för idrottsforskning (CIF), Region Västerbotten och Idrottshögskolan vid Umeå universitet. Projektet sker i samarbete med framför allt ortopeder, radiologer och ingenjörer.

I ett annat pågående projekt undersöker vi Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning. Projektet rör förutsättningarna för rörelsekontroll av både armar och ben (t.ex. gång) hos personer som drabbats av stroke. I en multicenterstudie samarbetar vi med Karolinska Institutet och Göteborgs universitet kring utvärdering av gångträning för personer som har förlamats till följd av stroke där träningen sker med innovativ robotteknik sk. "exoskeletons" utvecklade i Japan. Projekten stöds bl.a. av Hjärnfonden, Promobilia och Strokeförbundet.

Forskargruppen har internationellt samarbete bl.a. med University of Miami, FL och University of Virginia, USA; University of Ulster, UK; University of Otago samt University of Waikato, New Zealand; University of Milano, Italy; och University of Tel Aviv, Israel.

Forskargrupp

 • Helena Grip, Docent, Civilingenjör; Medicinsk teknik
 • Lina Schelin, Docent, statistiker, universitetslektor
 • Anna Cronström, PhD, fysioterapeut, post-doc
 • Eva Tengman, PhD, fysioterapeut
 • Jonas Markström, PhD, Post-doc
 • Andrew Strong, PhD, Post-doc
 • Heidi Nedergård, PhD, fysioterapeut
 • Johan Strandberg, PhD, post-doc. statistiker
 • Adam Grinberg, fysioterapeut, doktorand
 • Jonas Selling, civilingenjör, forskningsingenjör
 • Jenny Grinberg, fysioterapeut, doktorand och forskningsassistent
 • Martin Björklund, docent, fysioterapeut
 • Gästforskare: Professor Dario Liebermann, Tel Aviv University, Israel

 

Projekt

2022-09-07

Rörelsekontroll, ledkänsla, rädsla och hjärnaktivitet hos personer med eller utan främre korsbandsskada

2017-11-06
Korsbandsskada i knät - varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet? 
Häger, Charlotte

2017-11-06
Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning. Häger, Charlotte

Akademiska examina

Legitimerad fysioterapeut 1984, Medicine doktorsexamen i neurofysiologi, Umeå universitet 1995, Docent 2003.

Universitetstjänstgöring

Professor vid Enheten för fysioterapi, Umeå universitet förenad med anställning som fysioterapeut (tidigare yrkestitel sjukgymnast) vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 2009.

Undervisning och uppdrag

Undervisning vid flertalet program på medicinska fakulteten men framför allt på Fysioterapeutprogrammet och i vidareutbildning av fysioterapeuter på magisternivå (D), i forskarutbildning, samt handledning av doktorander och post docs.

Ledamot i Forskningsnämnden 2022 - . Ledamot tidigare i medicinska fakultetsnämnden 2005-2011 och vice ordförande i Forskningsnämnden 2008-2011. Ordförande i Programkommittén för Arbetsterapi- och Sjukgymnastutbildningarna 1998-2005. Suppleant i Regionala Etikprövningsnämnden, Umeå 2004-2009. Ledamot i Anställnings och docenturnämnden vid medicinska fakulteten 2017. 

Ledamot i Ämnesrådet för Medicin och Hälsa, Vetenskapsrådet 2022-2024.

 

Internationellt uppdrag: Utsedd av Världsförbundet i Fysioterapi (World Confederation in Physical Therapy, WCPT) till ordförande i kommittén med ansvar för det vetenskapliga programmet på Världskongressen i Fysioterapi i Geneve 2019 (World Congress in Physical Therapy).

 Forskning på ett ögonblick

 

 

Journal of Orthopaedic Research, John Wiley & Sons 2022, Vol. 40, (7) : 1604-1612
Feldmann, Daneil C.; Rahim, Masouda; Suijkerbuijk, Mathijs A. M.; et al.
Journal of Orthopaedic Research, John Wiley & Sons 2022, Vol. 40, (1)
Grinberg, Adam; Strong, Andrew; Buck, Sebastian; et al.
Physical Therapy in Sport, Churchill Livingstone 2022, Vol. 55 : 256-263
Grinberg, Adam; Strong, Andrew; Häger, Charlotte
Physical Therapy, Oxford University Press 2022, Vol. 102, (2) : 1-10
Markström, Jonas L.; Grinberg, Adam; Häger, Charlotte K.
American Journal of Sports Medicine
Markström, Jonas; Schelin, Lina; Liebermann, Dario G.; et al.
Disability and Rehabilitation
Nedergård, Heidi; Sandlund, Marlene; Häger, Charlotte; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 15
Nedergård, Heidi; Schelin, Lina; Liebermann, Dario G.; et al.
Journal of Orthopaedic Surgery and Research, BioMed Central 2022, Vol. 17, (1)
Strong, Andrew; Arumugam, Ashokan; Tengman, Eva; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 16
Strong, Andrew; Grip, Helena; Boraxbekk, Carl-Johan; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (5)
Arumugam, Ashokan; Björklund, Martin; Mikko, Sanna; et al.
Sports Medicine, Springer 2021, Vol. 51, (7) : 1419-1438
Cronström, Anna; Tengman, Eva; Häger, Charlotte K.
Disability and Rehabilitation
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Söderman, Kerstin; Lundqvist, Mari; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 4
Glavare, Maria; Stålnacke, Britt-Marie; Häger, Charlotte; et al.
Experimental Brain Research, Springer 2021, Vol. 239, (6) : 1911-1928
Johansson, Anna-Maria; Grip, Helena; Rönnqvist, Louise; et al.
Sports Biomechanics, Routledge 2021, Vol. 20, (2) : 213-229
Markström, Jonas L.; Schelin, Lina; Häger, Charlotte K.
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, BioMed Central 2021, Vol. 18, (1)
Nedergård, Heidi; Arumugam, Ashokan; Sandlund, Marlene; et al.
Frontiers in Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 15
Palmcrantz, Susanne; Wall, Anneli; Vreede, Katarina Skough; et al.
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Strandberg, Johan; Pini, Alessia; Häger, Charlotte; et al.
The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, Sage Publications 2021, Vol. 9, (8)
Strong, Andrew; Arumugam, Ashokan; Tengman, Eva; et al.
Physical Therapy in Sport, Elsevier 2021, Vol. 49 : 112-121
Strong, Andrew; Srinivasan, Divya; Häger, Charlotte
Osteoarthritis and Cartilage, Elsevier 2020, Vol. 28 : S173-S173
French, H. P.; Häger, Charlotte; Venencie, A.; et al.
International Journal of Rehabilitation Research, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 43, (2) : 102-115
French, Helen P.; Hager, Charlotte K.; Venience, Anne; et al.
American Journal of Sports Medicine, Sage Publications 2020, Vol. 48, (5) : 1117-1126
Markström, Jonas L.; Grip, Helena; Schelin, Lina; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2020, Vol. 82 : 181-188
Nedergård, Heidi; Schelin, Lina; Frykberg, Gunilla E.; et al.
Journal of Orthopaedic Research, Vol. 38, (3) : 680-688
Seale, Kirsten; Burger, Marilize; Posthumus, Michael; et al.
Journal of Oral Rehabilitation, John Wiley & Sons 2020, Vol. 47, (1) : 27-35
Österlund, Catharina; Nilsson, Evelina; Hellström, Fredrik; et al.
Journal of Biomechanics, Elsevier 2019, Vol. 82 : 70-79
Arumugam, Ashokan; Markström, Jonas L.; Häger, Charlotte K.
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (10)
Grip, Helena; Tengman, Eva; Liebermann, Dario G.; et al.
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, BioMed Central 2019, Vol. 16, (1)
Johansson, Gudrun M.; Häger, Charlotte K.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, John Wiley & Sons 2019, Vol. 29, (8) : 1181-1189
Markström, Jonas; Grip, Helena; Schelin, Lina; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 20, (1)
Strong, Andrew; Tengman, Eva; Srinivasan, Divya; et al.
Journal of Science and Medicine in Sport, Elsevier 2019, Vol. 22, (11) : 1219-1225
Suijkerbuijk, Mathijs A. M.; Ponzetti, Marco; Rahim, Masouda; et al.
Scandinavian Journal of Statistics, John Wiley & Sons 2018, Vol. 45, (4) : 1036-1061
Abramowicz, Konrad; Häger, Charlotte; Pini, Alessia; et al.
Knee (Oxford), Elsevier 2018, Vol. 25, (2) : 226-239
Hébert-Losier, Kim; Schelin, Lina; Tengman, Eva; et al.
23rd annual Congress of the European College of Sport Science: Sport Science at the cutting edge, Dublin, Ireland, July 4-7, 2018: Book of Abstracts, European College of Sport Sciences 2018 : 555-555
Markström, Jonas; Grip, Helena; Schelin, Lina; et al.
8th World Congress of Biomechanics, Dublin, July 8-12, 2018
Markström, Jonas; Grip, Helena; Schelin, Lina; et al.
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, Vol. 26, (2) : 358-367
Markström, Jonas L.; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
8th World Congress of Biomechanics, Dublin, July 8-12, 2018
Markström, Jonas; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 12
Sommer, Marius; Häger, Charlotte; Boraxbekk, Carl-Johan; et al.
Clinical Biomechanics, Vol. 53 : 37-45
Srinivasan, Divya; Tengman, Eva; Häger, Charlotte K.
U-motion laboratory

Vår transdisciplinära forskning syftar till att utvärdera och förbättra sensorimotorisk kontroll hos individer...

Film om vår forskning

Vi tittar på människans sensorimotoriska kontroll, särskilt hur den påverkas vid skador eller sjukdomar.