"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ACTclin - Activity-based framework for clinical decision-support development

Forskningsprojekt Projektet syftade till att utveckla den halvformella strukturen som presenterades av Helena Lindgren (doktorsavhandling 2007) och ger en modell för kunskapsbedömning och formalisering.

Modellen bygger på aktivitetsteori och formell argumentationsteori. Målet var att hitta medel för att överbrygga klyftan mellan kunskapsingenjörer och medicinska domänexperter i processen. Strukturen implementerades i DMSS-R 2008 som bas för en ontologi för utredning av demens. Ett system som implementerar delar av strukturen utvecklades, senare kallat ACKTUS. Ontologin generaliserades som en syntes av resultaten av pilotprojekt inom andra väsentligt olika områden.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-07-01 2011-06-30

Finansiering

Emil and Wera Cornell Foundation, 620.000 kr.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap
Senast uppdaterad: 2022-11-15