"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Adhesiva dentala biomaterial

Forskningsprojekt I munhålan används biomaterial för att laga tandskador orsakade av t ex karies. Användningen av amalgam har drastiskt minskat under de senaste åren, p.g.a. amalgamets hälsorisker och högre estetiska krav hos patienter.

Nya biomaterial såsom komposit- och keramiska material samt nya metoder har utvecklats och introducerats, ofta utan de är granskade kliniskt. Vi har nyligen bildat ett oral biomaterial nätverk inom institutionen. På webbsidan, http://www.odont.umu.se/oral_biomaterial/index.html , redovisas olika projekt och forskare inom Orala biomaterialgruppen med ett spann från diagnostik och behandling av patienter som relaterar sina besvär till tandfyllningsmaterial, dentala materialens biokompatibilitet, utveckling och utvärdering av nya biomaterial, till klinisk forskning som ger svar på den praktiserande tandläkarens vardagsfrågor.

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-06-30 2011-12-31

Finansiering

Finansår , 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

huvudman: van Dijken, finansiar: VLL, y2006: 520, y2007: 200, y2008: 384, y2009: 379, y2010: 362, y2011: ,

huvudman: van Dijken, finansiar: Socialstyrelsen, y2006: , y2007: 350, y2008: 350, y2009: , y2010: , y2011: ,

huvudman: van Dijken, finansiar: JLL, y2006: , y2007: 100, y2008: , y2009: , y2010: , y2011: ,

huvudman: van Dijken, finansiar: UMU, y2006: , y2007: , y2008: , y2009: 300, y2010: 300, y2011: 300,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för odontologi

Forskningsområde

Miljökemi

Projektbeskrivning

Projektet undersöker i flera in vitro- och in vivo-studier styrkan och hållbarheten hos olika adhesiva bindningssystem till tandens emalj och/eller dentin. Dessa bindningssystem undersöks i flera olika fyllnads-kavitetsklasser samt i kombination med keramiska och fiberförstärkta kompositrekonstruktioner. Kliniska långtidsdata kommer att registreras för att observera den kliniska hållbarheten av dessa fyllnadssystem.

Projektet syftar dels till att utröna in vitro vilka egenskaper olika alternativa adhesiva system har, samt att kliniskt utvärdera hållbarheten av modifierade bindningssystem i friska vuxna patienter. Vi har bildat en oral biomaterialgrupp inom institutionen. Det pågår ett samarbete med flera FTV-kliniker i olika delar av Sverige samt med biomaterialforskare vid universitet i Finland, Holland, Danmark, Norge, Brasilien och Österike.
Senast uppdaterad: 2019-09-18