Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljökemi

Inom miljökemin studeras antropogena substansers källor och emissionsprocesser, distribution i miljön och samhället, omvandlingsreaktioner, reningstekniker och kopplingar till effekter i såväl miljön som för människan. Området omfattar såväl tillämpade frågeställningar som grundvetenskapliga inklusive metodutvecklingar i laboratorium som ute i fält. Miljökemin har starka kopplingar till exempelvis biologi, geologi, medicin och teknikvetenskaper.

Reportage

Bakterier påvisar störningar

Bakteriesamhällenas sammansättning ger viktig information om störningar i havsmiljön.

Oro för Östersjöns framtid

Klimatförändringarna kan få negativa effekter på Östersjön. Det oroar forskarna inom EcoChange.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsområde: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Forskningsfartyg Bottniska viken
Forskningsfartyg för provtagning och analyser i Bottniska viken.
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
Spåranalys (TAP)
Spåranalys av små molekyler i komplexa matriser, såsom miljö- och biologiska prover.
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi

Nyheter

Kemister på IVA:s lista

Christiane Funk och Venkata Krishna Kumar Upadhyayula har valts ut på lista över hållbar forskning.

Ny metod sanerar förorenade sediment

Forskare vid Umeå universitet ska pröva en saneringsmetod utvecklad av NASA:s Kennedy Space Center, USA.

Vetenskaplig artikel om gröna bioplaster äras

Kemiprofessor Christiane Funks artikel om bioplaster har invalts i en specialutgåva i Trends in Plant Science.

Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten

Mirva Niinipuu visar att de undersökta kolens kapacitet att avskilja organiska vattenföroreningar var låg.

Ny avhandling av Annelie Lagesson

Annelie Lagesson visar att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester.

Genombrottsforskning inom miljökemi hyllas efter 27 år

Tidskrift hyllar Terry Bidleman om atmosfärens roll för transport av organiska miljögifter till vatten.

Bio4Energy byter föreståndare

Dan Boström tar över som ledare för forskningsmiljön Bio4Energy.

Green North beviljas projektstöd – ska generera tillväxt genom smart miljöteknik

Tillväxtverket beviljar miljöteknikprojekt Green North 23 milj. från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

GREEN NORTH knyter samman miljöforskning, företag och samhälle

Innovationer inom miljöteknikområdet är mycket viktigt i utvecklingen mot en cirkulära ekonomi.

Externt nätverkande ger forskare ett försprång

Miljökemi är ett i hög grad är tillämpat ämne och forskaren Stina Jansson är en lysande representant.

Kommunens vetenskapliga pris till marin miljökemist

Darya Kupryianchyk får Umeå kommuns vetenskapliga pris till unga forskare inom miljöområdet.

Forskningsprojekt

Utveckling av hållbara och biobaserade UV-filterkemikalier
Forskningsområde: Miljökemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avlägsnande av föroreningar från avloppsvatten med fotosyntetiska mikroorganismer
Forskningsområde: Kemi, Miljökemi
Tid 11 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Högfluorerade ämnen i hushållsavfall – förekomst i avfall och nedbrytning/omvandling i förbränningsprocessen
Forskningsområde: Kemi, Miljökemi
Tid 18 november 2018 till 28 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Processer som styr metylkvicksilverbelastning i kustnära hav med syrebrist
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt