"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljökemi

Inom miljökemin studeras antropogena substansers källor och emissionsprocesser, distribution i miljön och samhället, omvandlingsreaktioner, reningstekniker och kopplingar till effekter i såväl miljön som för människan. Området omfattar såväl tillämpade frågeställningar som grundvetenskapliga inklusive metodutvecklingar i laboratorium som ute i fält. Miljökemin har starka kopplingar till exempelvis biologi, geologi, medicin och teknikvetenskaper.

Reportage

Bakterier påvisar störningar

Bakteriesamhällenas sammansättning ger viktig information om störningar i havsmiljön.

Oro för Östersjöns framtid

Klimatförändringarna kan få negativa effekter på Östersjön. Det oroar forskarna inom EcoChange.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsområde: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Forskningsfartyg Bottniska viken
Forskningsfartyg för provtagning och analyser i Bottniska viken.
Mesokosmanläggning
Storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former.
Spåranalys (TAP)
Spåranalys av små molekyler i komplexa matriser, såsom miljö- och biologiska prover.
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi

Nyheter

Umeå Energi tar hjälp av doktorander för miljöns skull

Projekten inom Företagsforskarskolan ger viktig kunskap om avfallsförbränning inför framtiden.

Screening av skadliga ämnen i havet

Andriy Rebryk har utvecklat ett sätt att screena för potentiellt skadliga ämnen i havsmiljön.

Avgaser från fritidsbåtar sätter spår i Bohusläns skärgård

Intensiv fritidsbåtstrafik påverkar bottensediment, musslor och ostron rapporterar Havsmiljöinstitutet.

Stort EU-projekt om riskbedömning av kemikalier startar

PARC är ett nytt gigantiskt forskningsprojekt finansierat av EU, med över 200 partners från 28 länder.

Industrin och universitet satsar på utfasning av PFAS

Ett kompetenscentrum bildas för samarbete om utfasning och hitta alternativ till miljöfarliga PFAS-kemikalier.

Först i Europa att testa ny teknik som renar sediment

Det speciella med tekniken SPEARS är att den tar bort organiska föroreningar från sedimenten utan att muddra.

Kemister på IVA:s lista

Christiane Funk och Venkata Krishna Kumar Upadhyayula har valts ut på lista över hållbar forskning.

Ny metod sanerar förorenade sediment

Forskare vid Umeå universitet ska pröva en saneringsmetod utvecklad av NASA:s Kennedy Space Center, USA.

Vetenskaplig artikel om gröna bioplaster äras

Kemiprofessor Christiane Funks artikel om bioplaster har invalts i en specialutgåva i Trends in Plant Science.

Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten

Mirva Niinipuu visar att de undersökta kolens kapacitet att avskilja organiska vattenföroreningar var låg.

Ny avhandling av Annelie Lagesson

Annelie Lagesson visar att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester.

Kommunens vetenskapliga pris till marin miljökemist

Darya Kupryianchyk får Umeå kommuns vetenskapliga pris till unga forskare inom miljöområdet.

Forskningsprojekt

Bildning av metylkvicksilver i kustnära hav: att förstå risker associerade med permanent och temporär syrebrist
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mekanistiska principer för bildning av metylkvicksilver i anaeroba mikrobiella biofilmer
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
SafeSed – Säker och icke-destruktiv avskiljning av föroreningar från sediment
Forskningsområde: Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt