"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Affärsmodeller som ett verktyg för att hantera interorganisatoriskt samarbete i samband med icke-kommersiella mål

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Ivan Riumkin undersöker affärsmodellkonceptet genom en systematisk litteraturöversikt följt av en konceptuell artikel där begreppet utvecklas från att vara fokuserat på ett fokalt företag till nätverksnivån. Affärsmodeller för nätverk av organisationer som samarbetar för att uppnå komplexa icke kommersiella mål så som hållbar utveckling utvecklas i denna konceptuella artikel.

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-07-15 2022-07-15

Finansiering

Företagsforskarskolan 50% / Umeå Energi 50 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Företagsekonomi

Projektbeskrivning

Begreppet affärsmodell har använts i stor utsträckning av olika företag och organisationer och har också varit ett ämne för många forskningsprojekt. Även om användbarheten av konceptet har bevisats genom praxis och forskning har det vissa begränsningar.

En viktig begränsning är konceptets inriktning mot fokala företags verksamheter och bristen på gränsöverskridande perspektiv som kan vara nödvändiga för att uppnå komplexa mål som hållbar utveckling och innovation. Därför fokuserar vi på samarbetsdimensioner i affärsmodellen för att främja vår förståelse för hur konceptet används/kan användas på nätverksnivå.

Senast uppdaterad: 2023-10-24