"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Aggregatibacter actinomycetemcomitans - en parodontitpatogen med förmåga att orsaka obalans i inflammationssvaret

Forskningsprojekt Parodontit är en infektionsinducerad inflammatorisk sjukdom som orsakar nedbrytning av de tandbärande vävnaderna. Bärare av höggradigt leukotoxiska A. actinomycetemcomitans har hög risk för initiering och progression av aggressiva former av parodontit. Den pro-inflammatoriska effekten som induceras av leukotoxin på humana makrofager kan vara avgörande för den snabba vävnadsnedbrytning som ofta ses i närheten av en A. actinomycetemcomitans infektion.

A. actinomycetemcomitans är en fakultativ anaerob parodontal patogen associerad med aggressiva former av parodontit och systemiska komplikationer, som endokardit, reumatoid artrit och ateroskleros. Det föreslås att denna bakterie koloniserar munslemhinnan tidigt i livet och lever som en kommensal utan att skada bäraren. Senare i livet kan A. actinomycetemcomitans translokeras till gingivan där infektionen kan orsaka förlust av tändernas stödjevävnader, bindväv och ben. Dessutom kan den orala slemhinnan vara en reservoar för denna bakterie även för systemisk translokalisation. Det finns en stor genetisk mångfald inom denna bakterieart och vissa genotyper är mer benägna att orsaka sjukdom än andra. A. actinomycetemcomitans uttrycker ett porbildande protein (leukotoxin) som selektivt dödar humana leukocyter. En viss genotyp av denna bakterie (JP2) med ökad produktion av leukotoxin (LtxA) har en extra stark associering till uppkomsten av aggressiva former av parodontit hos den infekterade individen. Dessutom har ett nyligen konstaterat samband kopplat aktiviteten av leukotoxin till närvaro av autoantikroppar (CCP) som är riskmarkörer reumatoid artrit. Syftet med denna studie är att undersöka rollen av A. actinomycetemcomitans och dess olika genotyper som en riskmarkör för initiering och progression av aggressiva former av parodontit, liksom de reumatoid artrit-relaterade autoantikropparna.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2020-12-31

Finansiering

TUA, Insamlingsstiftelsen

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för odontologi

Forskningsområde

Odontologi

Projektbeskrivning

Resultaten från detta forskningsprogram kan bidra till att hitta nya terapeutiska strategier för förebyggande av parodontit och dess relaterade systemiska hälsoeffekter. Specifikt kommer vi att 1) studera rollen A. actinomycetemcomitans för resultatet av periodontal behandling i en studiepopulation med kronisk parodontit samt att undersöka förekomsten av systemiska antikroppar mot LtxA och CCP under interventionsperioden 2) undersöka vikten av olika genetiska varianter av A. actinomycetemcomitans i förhållande till virulensuttryck, sjukdomsassociation och spridning 3) undersöka exosomer frisatta från LtxA-exponerade makrofager i fråga om dess proteinprofil och dess förmåga att överföra inflammation eller framkalla CCP-produktion 4) utvärdera verktyg för virulensblockering som kan användas i nya terapeutiska strategier för aggressiva former av parodontit. Vårt övergripande mål är att relevanta genetiska markörer för virulenta A. actinomycetemcomitans kommer att användas som ett diagnostiskt verktyg och att en fullständig bättre kunskap om LtxA-inducerad inflammation identifierar mål för nya specifika terapeutiska verktyg. Dessa nya förebyggande strategier kommer förhoppningsvis att bidra till att hålla förekomsten av aggressiva former av parodontit låg i Sverige, liksom den systemiska negativa hälsoeffekten i samband med parodontala infektioner.

Senast uppdaterad: 2019-11-26