Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Odontologi

Odontologi är läran om tänder, käkar, relaterade strukturer och vävnader, dess utveckling, funktioner och sjukdomar. Forskning inom området omfattar flera vetenskapliga discipliner som verkar för att ta fram kunskaper som förbättrar människors munhälsa och funktioner, förebygger och motverkar sjukdomar samt skapar förutsättningar för jämlik hälsa.

Nyheter

Tandforskare I Umeå prisas internationellt

Ingegerd Johansson uppmärksammas för sin forskning av det internationella tandforskningssällskapet IADR.

Folktandvårdens organisation försämrar tandläkares vårdbeslut

Förändrad organisation och bättre fortbildning behövs för att tandläkare ska använda sin expertkunskap.

Avhandling om problem i käkled

Leden mellan den övre och nedre käken är komplex liksom störningar i leden, visar ny avhandling.

Thuréuspris till forskning om benförlust i käke

2021 års Thuréuspris går till Maria Ransjö som forskar om rekonstruktion av bendefekter i käken.

Risk för hjärtinfarkt kan upptäckas av tandläkare

Förkalkning i halspulsådern är tecken på risk för hjärtinfarkt som kan upptäckas av tandläkare vid röntgen.

Ärftlighet och olika bakterier bakom hål i tänderna

Personer med en speciell genvariant behöver äta mer socker för att känna söt smak och får mer hål i tänderna.

Profilområden och forskargrupper

Jan Oscarsson Lab
Vår grupp studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.

Forskningsprojekt

Den vävnadsförstörande inflammationen- Vem drabbas och hur kan vi förhindra eller bromsa den?
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2020 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på oral mikroflora och karies hos barn och ungdomar
Forskningsområde: Klinisk medicin, Odontologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prevention av ny karies med lactobaciller
Forskningsområde: Klinisk medicin, Odontologi
Tid 1 maj 2017 till 1 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Aggregatibacter actinomycetemcomitans - en parodontitpatogen med förmåga att orsaka obalans i inflammationssvaret
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Endodonti
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gen-livsstilsinteraktioner och tandhälsa (GLIDE)
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...