"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Odontologi

Odontologi är läran om tänder, käkar, relaterade strukturer och vävnader, dess utveckling, funktioner och sjukdomar. Forskning inom området omfattar flera vetenskapliga discipliner som verkar för att ta fram kunskaper som förbättrar människors munhälsa och funktioner, förebygger och motverkar sjukdomar samt skapar förutsättningar för jämlik hälsa.

Nyheter

Storslam till elitidrottsstudent i universitets-EM

Nina Svarvare blev mästerskapets stora vinnare med guld i alla delgrenar.

Upptäckt av faktorer som styr hur ben byggs upp och bryts ned

Två faktorer har identifierats som påverkar funktionen i benceller och skelettets omsättning.

Ont i käksystemet ställer tandvården inför problem

Smärta och funktionsstörningar i käksystemet är en allt större utmaning för tandvården, visar avhandling.

Tandlossning ökar bland unga i Västerbotten

Ökning ses av parodontit hos unga i Västerbotten. Med tidig upptäckt kan tänder räddas, visar ny avhandling.

Forskning vid odontologi bryter ny mark

Kunskapsluckor kommer fyllas i forskningssamarbete mellan Institutionen för odontologi och Genusforskarskolan.

Nya rön kan ge ålderssäkrad tandreglering

Bett, käkar och ansikte förändras hela livet visar nyutvecklad metod som presenteras i avhandling.

Infrastrukturer

Flow@CliMi
Analys av cellyte- och intracellulära molekyler samt RNA-uttryck i enskilda celler med flödescystometri.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Profilområden och forskargrupper

Jan Oscarsson Lab
Vår grupp studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Nicklas Strömberg Lab
Forskar om varför vissa drabbas av kroniska infektionssjukdomar och hur tandvård ska individualiseras.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Odontologi

Forskningsprojekt

Den vävnadsförstörande inflammationen- Vem drabbas och hur kan vi förhindra eller bromsa den?
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2020 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på oral mikroflora och karies hos barn och ungdomar
Forskningsområde: Klinisk medicin, Odontologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prevention av ny karies med lactobaciller
Forskningsområde: Klinisk medicin, Odontologi
Tid 1 maj 2017 till 1 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Aggregatibacter actinomycetemcomitans - en parodontitpatogen med förmåga att orsaka obalans i inflammationssvaret
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Endodonti
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
VIPVIZA
Tid 29 april 2013 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gen-livsstilsinteraktioner och tandhälsa (GLIDE)
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt

Filmade föreläsningar

Kan tandläkaren upptäcka risk för hjärtkärlsjukdom?

Vid en så kallad panoramaröntgen över tänder och käke kan åderförkalkning i halspulsådern upptäckas.

Störd skelettcellsaktivitet, en benhård nöt att knäcka

Pernilla Lundberg som redan under utbildningen till tandläkare fascinerades av skelettcellers aktivitet, forsk...