"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Odontologi

Odontologi är läran om tänder, käkar, relaterade strukturer och vävnader, dess utveckling, funktioner och sjukdomar. Forskning inom området omfattar flera vetenskapliga discipliner som verkar för att ta fram kunskaper som förbättrar människors munhälsa och funktioner, förebygger och motverkar sjukdomar samt skapar förutsättningar för jämlik hälsa.

Nyheter

Årets bästa avhandling inom odontologi

En avhandling av Mark Lindholm, Umeå universitet, prisas av Svenska Tandläkaresällskapet.

Forskning i Umeå får stöd för projekt om digital tandvård

Ett projekt som bygger på upplevelser av smärta i käkar och ansikte hos patienter i Västerbotten får anslag.

Odontforskning får tillskott med Tua-medel

Sex projekt vid Institutionen för odontologi får ettåriga projektanslag via Tua.

Storslam till elitidrottsstudent i universitets-EM

Nina Svarvare blev mästerskapets stora vinnare med guld i alla delgrenar.

Upptäckt av faktorer som styr hur ben byggs upp och bryts ned

Två faktorer har identifierats som påverkar funktionen i benceller och skelettets omsättning.

Ont i käksystemet ställer tandvården inför problem

Smärta och funktionsstörningar i käksystemet är en allt större utmaning för tandvården, visar avhandling.

Infrastrukturer

Flow@CliMi
Analys av cellyte- och intracellulära molekyler samt RNA-uttryck i enskilda celler med flödescystometri.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Profilområden och forskargrupper

Jan Oscarsson Lab
Vi studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Nicklas Strömberg Lab
Forskar om varför vissa drabbas av kroniska infektionssjukdomar och hur tandvård ska individualiseras.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Odontologi

Forskningsprojekt

Den vävnadsförstörande inflammationen- Vem drabbas och hur kan vi förhindra eller bromsa den?
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2020 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Oral mikrobiota4health”: genetiska bestämningsfaktorer och betydelse för mun- och allmänhälsa
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Tid 1 augusti 2018 till 30 juni 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på oral mikroflora och karies hos barn och ungdomar
Forskningsområde: Klinisk medicin, Odontologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prevention av ny karies med lactobaciller
Forskningsområde: Klinisk medicin, Odontologi
Tid 1 maj 2017 till 1 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Aggregatibacter actinomycetemcomitans - en parodontitpatogen med förmåga att orsaka obalans i inflammationssvaret
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Endodonti
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
VIPVIZA
Tid 29 april 2013 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt

Filmade föreläsningar

Eva Levring Jäghagen: Kan tandläkaren upptäcka risk för hjärtkärlsjukdom?

Vid en så kallad panoramaröntgen över tänder och käke kan åderförkalkning i halspulsådern upptäckas.

Pernilla Lundberg: Störd skelettcellsaktivitet, en benhård nöt att knäcka

Pernilla Lundberg som redan under utbildningen till tandläkare fascinerades av skelettcellers aktivitet, forsk...