Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Genusvetenskap

Nyheter

Ojämlikheter skapar hinder för vänskapsprojekt

Det omgivande samhällets villkor gör sig påminda när människor försöker knyta gränsöverskridande vänskapsband.

Medikalisering av barnafödande ur genusperspektiv

Konsekvenser av igångsättning av förlossning, värkstimulerande medel och ryggbedövning analyseras.

Avhandling om ungas psykiska hälsa och fritid på landsbygden

Fritidsaktiviteter är viktiga för den psykiska hälsan men också vara stressa och reproducera könsmönster.

Forskningsprojekt

Det är hormonerna. Kvinnor i transition genom berättelser om hormoner
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Separatistiska rum för trygghet
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omsorgsberättelser från mellanstadiet
Tid 23 september 2018 till 23 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kön och sjuklighet: individuell sjuklighet bland kvinnor och män I Sverige I början på 1900-talet.
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Genus och pedagogiska processer i samhället
Inom området GePS granskas genus och makt i olika pedagogiska processer i samhället. Detta innebär att vi studerar genus som processer genom vilka...
Forskningsområde: Genusvetenskap, Pedagogik
Nordic Gender Equality Network (NoGen)
Nätverk om hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj
Forskningsområde: Genusvetenskap, Socialt arbete