"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital humaniora

Digital humaniora är ett tvärvetenskapligt fält som bygger en bro mellan humaniora, kultur och informationsteknik.

Reportage

Möjligheter och etiska dilemman med AI-genererade bilder

Intervju med Virginia Dignum, professor i social och etisk AI och Carl-Erik Engqvist, konstnärlig ledare.

Om svårfunna ämnen i bibliotekets system

Kan bibliotekens söksystem påverka hur vi ser på forskning?

Nyheter

Daniela Gati presenterar i Humlab
Forskare samlades för att diskutera queera perspektiv på AI

"Queerteori kan användas för att identifiera var risker kan uppstå"

Ivanka Hristova och Karin Danielsson
Invigde utrustning inom forskningsinfrastrukturer

Miljöarkeologiska laboratoriet och Humlab anordnade en gemensam invigning av utrustning inom infrastrukturer.

Infrastrukturer

Huminfra
Nationell infrastruktur som ska göra det lättare för forskare att hitta digitala resurser och expertis.
Forskningsområde: Digital humaniora
Humlab - forskningsinfrastruktur för digital humaniora
Humlab utgör en infrastruktur inom digital humaniora som utvecklar och samordnar kompetenser och teknik.
Forskningsområde: Digital humaniora
InfraVis
Infravis är en nationell forskningsinfrastruktur som ska hjälpa forskare att visualisera data. Infrastrukturen kommer att ge forskare en ingång til...
Forskningsområde: Digital humaniora
SwedPop: Svenska befolkningsdatabaser för forskning
Tillgång till de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige.
Forskningsområde: Demografi, Digital humaniora

Forskningsprojekt

AI och nära relationer
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Super Computer – Interactive Sound Art
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 januari 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Home Participatory Orchestra
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 januari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt