"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital humaniora

Digital humaniora är ett tvärvetenskapligt fält som bygger en bro mellan humaniora, kultur och informationsteknik.

Reportage

Möjligheter och etiska dilemman med AI-genererade bilder

Intervju med Virginia Dignum, professor i social och etisk AI och Carl-Erik Engqvist, konstnärlig ledare.

Om svårfunna ämnen i bibliotekets system

Kan bibliotekens söksystem påverka hur vi ser på forskning?

Nyheter

Forskningsinfrastrukturen Huminfra beviljas förlängd finansiering

Vetenskapsrådet har beviljat medel för ytterligare fyra år efter nuvarande finansieringsperiod.

Symposium samlade forskare inom språkliga landskap

"Målet var att samla yngre forskare med intresse för tvärvetenskapliga perspektiv på plats och flerspråkighet"

Beviljas medel för AI-konferens

Forskare på Humlab och Institutionen för datavetenskap får medel för konferens på temat Queer futures of AI?

Infrastrukturer

Huminfra
Nationell infrastruktur som ska göra det lättare för forskare att hitta digitala resurser och expertis.
Forskningsområde: Digital humaniora
Humlab - forskningsinfrastruktur för digital humaniora
Humlab utgör en infrastruktur inom digital humaniora som utvecklar och samordnar kompetenser och teknik.
Forskningsområde: Digital humaniora
InfraVis
Infravis är en nationell forskningsinfrastruktur som ska hjälpa forskare att visualisera data. Infrastrukturen kommer att ge forskare en ingång til...
Forskningsområde: Digital humaniora

Forskningsprojekt

AI och nära relationer
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Super Computer – Interactive Sound Art
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 januari 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Home Participatory Orchestra
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 januari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt