"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationella organisering

Forskningsprojekt Projektet utgör en vetenskapshistorisk och vetenskapssociologisk studie av den samhällsvetenskapliga forskningens internationella organisering under kalla krigets inledande decennier, 1945-1960.

Ämnet motiveras av att samhällsvetenskapernas nuvarande ställning, samhällsinflytande och globala strukturer till stor del låter sig förstås mot bakgrund av den expansion, det genomslag och den internationella organisering som präglade samhällsvetenskapernas utveckling efter andra världskriget. I undersökningens empiriska fokus står UNESCO:s nyinrättade avdelning för samhällsvetenskap (Social Science Department, SSD) och Alva Myrdals insatser som dess chef under perioden 1951-1955.

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2015-12-31

Finansiering

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Föreliggande projektansökan avser en vetenskapshistorisk och vetenskapssociologisk studie av den samhällsvetenskapliga forskningens internationella organisering under kalla krigets inledande decennier, 1945-1960. Ämnet motiveras av att samhällsvetenskapernas nuvarande ställning, samhällsinflytande och globala strukturer till stor del låter sig förstås mot bakgrund av den expansion, det genomslag och den internationella organisering som präglade samhällsvetenskapernas utveckling efter andra världskriget. I undersökningens empiriska fokus står UNESCO:s nyinrättade avdelning för samhällsvetenskap (Social Science Department, SSD) och Alva Myrdals insatser som dess chef under perioden 1951-1955. Syftet är att analysera de idéer och praktiker som präglade SSD:s organisation och verksamheter, samt därigenom belysa Alva Myrdals betydelse för SSD:s utveckling under detta formativa skede, men också diskutera SSD:s roll i ett bredare organisatoriskt och geopolitiskt sammanhang. Det sistnämnda inkluderar bland annat SSD:s relationer till andra samtida internationella samhällsvetenskapliga organisationer såsom International Social Science Council, International Sociological Association och l'Institut International de Sociologie, liksom ett par av de amerikanska privata forskningsstiftelserna. Projektet avser därigenom att bidra till en historiskt fördjupad förståelse av de organisatoriska strukturer och globala obalanser som än idag präglar vår tids internationella samhällsvetenskap.
Senast uppdaterad: 2021-03-26