"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

AMBOX-studien - Effekt av mobilt oxygen på fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och livskvalitet hos KOL-patienter med ansträngningsutlöst hypoxi.

Forskningsprojekt Personer med KOL blir ofta andfådda under fysisk aktivitet vilket leder till en lägre fysisk aktivitetsnivå. För en del personer beror andfåddheten till viss del av att de faller i syremättnad (saturation) under ansträngning.

Det finns idag ingen konsensus om hur vi ska behandla personer med KOL med ansträngningsutlöst hypoxi. Fysisk aktivitet och träning leder till minskad vårdkonsumtion och risk för död och det är av stor vikt att undersöka hur vi kan genomföra denna behandling för alla personer med KOL. I en randomiserad kontrollerad studie där deltagarna får motiverande samtal om fysisk aktivitet studerar vi effekten av oxygen under aktivitet beträffande kapacitet, aktivitetsnivå och livskvalitet. Vi utgör ett av flera center i multicenterstudien som leds från Uppsala universitet.

Projektansvarig

Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Projektbeskrivning

Ämnen: Lungmedicin, fysioterapi
Senast uppdaterad: 2023-02-07