"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Analys av den samiska rennäringens ekonomiska tillpassning

Forskningsprojekt I ett stort samarbetsprojekt tillsammans med Nordiskt Samiskt Institut i Kautokeino undersöker forskare vid CeSam rennäringens komplexa ekonomiska struktur. Vi söker efter incitament och drivkrafter i det som ofta beskrivs som en hotad näring.

Projektet kommer vetenskapligt att behandla den samiska renskötseln, vilken kan ses som en av grunderna för den samiska näringsverksamheten. Renskötseln är en viktig del av det materiella grundlaget för den samiska kulturen och behöver en långsiktig ekologisk, ekonomisk och kulturell bärkraft. Undersökningar har i tre år genomförts på norsk och svensk sida och resultat som mött stort intresse har presenterats. De visar på en mycket komplex rennäringsekonomi, där kompletterande strategier och värderingar har stor betydelse. Det har även visat sig viktigt att förstå skillnaden mellan mäns och kvinnors roll i sammanhanget.

Projektansvarig

Peter Sköld
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 47

Projektöversikt

Projektperiod:

2004-01-01 2007-06-30

Finansiering

Finansår , 2004, 2005, 2006

huvudman: CeSam, finansiar: Sametingets Kulturråd, y2004: 97, y2005: 242, y2006: 248,

huvudman: CeSam, finansiar: Interreg IIIA Nord, y2004: 130, y2005: 268, y2006: 274,

huvudman: CeSam, finansiar: Interreg Sverige-Norge, y2004: 164, y2005: 330, y2006: 332,

huvudman: NSI, finansiar: Norges Forskningsråd, y2004: 200, y2005: 325, y2006: 325,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsområde

Historia

Projektbeskrivning

Samarbetsprojektet mellan Nordisk Samisk Institut i Kautokeino och Cesam, har beviljats 850 000 NOK för en treårsperiod, det svenska Sametinget har även beviljat ca 600 000 SEK till projektet.

Det är speciellt viktigt att belysa den samiska renskötselns ekonomiska tillpassning, detta genom differentierade undersökningar som tar hänsyn till och har en förståelse för de olika driftsformer som existerar i Sverige och Norge.

Dessa olika driftsformer innehåller i sin tur olika ekonomiska tillpass-ningar vilket skapat olika och unika värdeflöden som utgör en förut-sättning för en framtida utveckling och ekonomisk överlevnad för den specifika driftsformen.

Projektet kommer att bedrivas vid akademiska miljöer i så väl Norge som Sverige. På så sätt tas nödvändig hänsyn till det samiska perspektivet, som vare sig för renskötseln i dag eller traditionellt begränsas av nationella gränser. Empiriska och kvantitativa undersökningar kommer att ställas i relation till resultatet av mer kvalitativt inriktade och intervjubaserade studier.

Ämnen: Historia, Kulturantropologi, Ekonomisk geografi, Etnicitet

Senast uppdaterad: 2019-09-18