"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historia

Att försöka förklara det förflutna, förstå nuet och få insikter om framtiden är det som driver varje historiker. Förr hade kungar och krig en framskjuten plats inom historieforskningen. Numera intresserar sig historiker mest för de breda folklagrens historia. Arbetarklassens, böndernas, de lägre tjänstemännens, kvinnornas och barnens historia har fått en mer framträdande plats.

Reportage

”Demokratin är inte ett tillstånd – det är en process”

I år har Sverige haft demokrati i 100 år. Hur kan forskning och utbildning upprätthålla och stärka den?

Att möjliggöra forskning - forskningsdata för framtiden

Forskaren Per Ambrosiani samtalar om forskningsdata med bibliotekarien Sanna Isabel Ulfsparre.

Nyheter

Glenn Sandström
SR och TV4: Demografiforskare om den lägsta befolkningsökningen i Sverige på 22 år

Glenn Sandström, docent i historisk demografi, intervjuas om nedgången i barnafödandet i Sverige.

Bokomslag Pehr Stenbergs värld
Klassresa, svartsjuka och subjektet som livsprojekt

I en ny antologi presenterar tre forskare olika infallsvinklar och tolkningar av Pehr Stenbergs texter.

Presentation av antologin "Från Pehr Stenbergs värld"

"Pehr Stenbergs levernesbeskrivning", 1758 till 1824, följs nu upp med antologin "Från Pehr Stenbergs värld".

Forskningsprojekt

Från kvinnoberedskap till vardagsprepping

Genus i mobiliseringen av uppgifter för nationen i tider av kris 1939– 2023

Forskningsområde: Genusvetenskap, Historia, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Blickar från periferin: När global energiomställning möter nordisk glesbygd
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Israel Ruong: en yrkesbiografi
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 29 augusti 2022 till 29 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skandinavismen och skolan under 1800-talet
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 29 augusti 2022 till 29 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socialdemokratin och Arbetarekommunerna: Organisatoriska vägval 1889–1932
Forskningsområde: Historia
Tid 28 augusti 2022 till 28 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt