"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historia

Att försöka förklara det förflutna, förstå nuet och få insikter om framtiden är det som driver varje historiker. Förr hade kungar och krig en framskjuten plats inom historieforskningen. Numera intresserar sig historiker mest för de breda folklagrens historia. Arbetarklassens, böndernas, de lägre tjänstemännens, kvinnornas och barnens historia har fått en mer framträdande plats.

Reportage

”Demokratin är inte ett tillstånd – det är en process”

I år har Sverige haft demokrati i 100 år. Hur kan forskning och utbildning upprätthålla och stärka den?

Att möjliggöra forskning - forskningsdata för framtiden

Forskaren Per Ambrosiani samtalar om forskningsdata med bibliotekarien Sanna Isabel Ulfsparre.

Nyheter

Historieundervisning i fokus vid internationellt symposium

Forskare från fyra kontinenter möttes i Umeå vid ett symposium om historieundervisning.

Forskning kring Pehr Stenberg samlad på ny webbsida

Bakom sidan står Alf Arvidsson, professor i etnologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Lärdomshistoriska samfundet har 2022-2024 sitt säte i Umeå

Lärdomshistoriska samfundet grundades 1935 för att främja den idé- och lärdomshistoriska forskningen.

Forskningsprojekt

Israel Ruong: en yrkesbiografi
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 29 augusti 2022 till 29 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skandinavismen och skolan under 1800-talet
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 29 augusti 2022 till 29 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socialdemokratin och Arbetarekommunerna: Organisatoriska vägval 1889–1932
Forskningsområde: Historia
Tid 28 augusti 2022 till 28 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dela land: samisk resursförvaltning i äldre tid
Forskningsområde: Historia, Samisk forskning
Tid 17 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Folkskollärarnas kollektiva ageranden 1846 – 1880
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 1 februari 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt