"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Loïs Vanhee

AnxSAI: ångestkänslig artificiell intelligens

Forskningsprojekt Ett nytt projekt inom AI.

AnxSAI, Anx-Sensitive Artificial Intelligence, är inriktat på att studera AI-system som kan efterlikna eller redogöra för mänsklig ångest.

Projektansvarig

Loïs Vanhée
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 83

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Projektbeskrivning

Ångest är en inneboende del av mänsklig erfarenhet. Som ett mentalt tillstånd skapar ångest en inre spänning och fysisk beredskap för att hantera eventuella hot och osäkerheter. Ångest anses vara en aktivator för vårt kognitiva maskineri när vi ställs inför viktiga frågor. Men ångest kan också innebära en fara, och är en av de främsta orsakerna till riskbeteenden och psykiska störningar som depression och posttraumatisk stress, vilket leder till samhällskostnader som beräknas uppgå till tiotals biljoner kronor årligen.

AI för att förstå ångest

Artificiell intelligens (AI) och ångest är nära relaterade då betydande vetenskapliga och sociala värden kan erhållas genom att koppla dem till varandra. AnxSAI-initiativet är inriktat på att studera alla möjliga samspel mellan artificiell intelligens och ångest:

  • Kan vi använda AI-system för att bättre förstå ångestprocesser?
  • Kan vi skapa mer människovänliga AI-system genom att göra dem känsliga för den ångest som deras beslut kan skapa?
  • Kan det vara användbart att förstå ångest för att skapa bättre AI-system?
  • Kan vi använda AI-system för att simulera manifestationer av människoliknande ångest i utbildningssyfte och för beslutsfattande?

Projektmedlemmar

Melania Borit, docent i modellering och simulering av sociala processer och spelbaserat lärande vid The Norwegian College of Fishery Science.

Arvid Horned, doktorand i teamet Responsible AI, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. 

João Carvalho, student vid Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2022-09-02