"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetare som aktörer i en grön och rättvis omställning. Verklighetsbaserade experiment i Sverige och Spanien

Forskningsprojekt Skapandet av en miljömässigt rimlig och socialt rättvis omställning utmanas av en central konflikt, nämligen den mellan att skydda arbetare och att skydda naturen. Fackföreningar deltar i förhandlingar om omställningarnas utformning, men arbetare gör det inte. I vår tidigare forskning (FORTE och VR) argumenterar vi för att den här konflikten kan överbryggas genom att arbetare inkluderas i omställningsprocessen.

Med utgångspunkt i vår tidigare forskning om förhållandet mellan arbete och natur, och forskning om globalisering, ekofeminism och industri 4.0 kommer vi att skapa innovativa verklighetsbaserade experiment genom vilka arbetare blir aktörer i gröna och rättvisa omställningar. Det här kommer att öka omställningars livskraft i tekniska avseenden, men även att stärka arbetares motivation att ta del i omställningsarbete.

Projektansvarig

Nora Räthzel
Professor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-10-01 2024-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Med utgångspunkt i ett deltagande aktionsforskningsperspektiv kommer vi att utveckla tre metoder genom vilka vi kommer att ge arbetare stöd i skapandet av alternativa planer för miljömässigt hållbara och socialt rättvisa arbetsprocesser.

  1. Skapandet av visioner för en grön och rättvis framtid, med hjälp av metoderna backcasting och imagine.
  2. Forskningsbaserat lärande genom vilket arbetare utforskar sin egen position och miljöpåverkan i den globala värdekedjan.
  3. Deltagande planering och design, där arbetare från Sverige och Spanien, med stöd av tekniker, ingenjörer och forskare skapar en plan för en faktisk omställning till en grön och rättvis arbetsprocess.

Projektet kommer att utveckla en verktygslåda för forskningsbaserat lärande och deltagande planering, där projektets resultat och en plan för hur de kan anpassas till olika omständigheter kommer att tillgängliggöras i en stor öppen onlinekurs (MOOC) tillgänglig gratis globalt. Publikationer i vetenskapliga tidskrifter och populära, medier, och videos publicerade på Youtube, kommer också att bidra till att sprida projektets resultat.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-10-10