"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nora Räthzel

Jag integrerar miljö- och arbetsstudier, genus- och etnicitetsforskning och är intresserad av hur individer skapar kulturer av motstånd och underordning.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har bedrivit forskning i många olika sammanhang om hur kulturer av motstånd och underordning skapas utifrån individers upplevelser av kön, etnicitet, klass och ålder på arbetsplatser, i skolor, i bostadsområden och i civilsamhälleliga organisationer. Jag har arbetat med colleger från olika discipliner: miljöpsykologer, statsvetare, arkitekter, geografer och feministiska forskare, och i olika länder med kollegor i Storbritannien, Brasilien, Sydafrika, Sverige, Indien och Tyskland.
Min forskning berör flera olika teman: arbetsmarknadsrelationer, feministisk forskning, vardagsrasism, urbansociologi, arbete och globalisering, miljö- och arbetsstudier. Tillsammans med Diana Mulinari (Lunds universitet) och Aina Tollefsen (Umeå universitet) har jag undersökt hur globaliseringsprocesser påverkar livet för arbetare i den globala norden och södern, genom att studera transnationella företag med utgångpunkt i arbetares perspektiv.
Under de senate 10 åren har jag fokuserat på relationen mellan arbete och natur. Tillsammans med David Uzzell (Univerity of Surrey) utvecklar jag forskningsområdet 'miljö- och arbetsstudier' (environmental labour studies, ELS) som studerar hur klimat- och milöpolicies bland arbetslivets aktörer (arbetare, fackliga organisationer, ledning) förhåller sig till naturen som resurs och förutsättning för arbete.
Min nuvarande forskning, tillsammans med Diana Mulinari, David Uzzell och Ragnar Lundström (Umeå universitet) integrerar miljö- och arbetsstudier, arbetsprocessforskning, rumsanalys och genusforskning i forskning om kooperativa företag i Spanien, Storbritannien och Sverige.

International perspectives on higher education research, Emerald Group Publishing Limited 2023 : 77-94
González Ramos, Ana; Räthzel, Nora
Critical sustainability sciences: intercultural and emancipatory perspectives, Routledge 2023 : 146-171
Räthzel, Nora
Das Klima des Kapitals: Gesellschaftliche Naturverhältnisse und Ökonomiekritik, Dietz 2022 : 155-170
Räthzel, Nora
Palgrave handbook of environmental labour studies, Cham: Palgrave Macmillan 2021 : 339-364
Leandro, Beatriz; Trópia, Patrícia Vieira; Räthzel, Nora
Ojämlika arbetsplatser: hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet, Lund: Nordic Academic Press 2021 : 165-191
Mulinari, Diana; Räthzel, Nora; Tollefsen, Aina
The Palgrave handbook of environmental labour studies, Palgrave Macmillan 2021 : 647-673
Räthzel, Nora
Environmental Sociology, Routledge 2021, Vol. 7, (4) : 267-278
Räthzel, Nora
The Palgrave handbook of environmental labour studies, Cham: Palgrave Macmillan 2021 : 793-814
Räthzel, Nora
The Palgrave handbook of environmental labour studies, Cham: Palgrave Macmillan 2021 : 1-31
Räthzel, Nora; Stevis, Dimitris; Uzzell, David
The Palgrave handbook of environmental labour studies, Cham: Palgrave Macmillan 2021 : 583-590
Räthzel, Nora; Stevis, Dimitris; Uzzell, David
Palgrave Macmillan 2021
Räthzel, Nora; Stevis, Dimitris; Uzzell, David
London: Zed Books 2020
Räthzel, Nora; Fakier, Khayaat; Mulinari, Diana
Marxist-Feminist Theories and Struggles Today: Essential writings on Intersectionality, Labour and Ecofeminism, London: Zed Books 2020 : 187-207
Räthzel, Nora; Mulinari, Diana; Tollefsen, Aina
Das Argument, Hamburg: Argument Verlag GMBH 2019, Vol. 331 : 70-80
Räthzel, Nora
ABC der globalen (Un)ordnung: Von Anthropozän bis Zivilgesellschaft, Hamburg: VSA Verlag 2019 : 200-201
Räthzel, Nora
Capitalism, Nature, Socialism, Routledge 2019, Vol. 30, (1) : 120-138
Räthzel, Nora; Uzzell, David
International Journal of Labour Research, Geneva: International Labour Office 2019, Vol. 9, (1-2) : 145-171
Räthzel, Nora; Uzzell, David
Annual Review of Critical Psychology, Vol. 16 : 1375-1413
Räthzel, Nora; Uzzell, David
Environmental Values, White Horse Press 2019, Vol. 28, (6) : 693-713
Uzzell, David; Räthzel, Nora
International Journal of Gender, Science and Technology, Vol. 10, (1) : 130-146
González Ramos, Ana M.; Räthzel, Nora
Mujeres en la ciencia contemporánea: la aguja y el camello, Icaria 2018 : 97-131
Räthzel, Nora
Globalizations, Routledge 2018, Vol. 15, (4) : 504-519
Räthzel, Nora; Cock, Jacklyn; Uzzell, David
Globalizations, Routledge 2018, Vol. 15, (4) : 439-453
Stevis, Dimitris; Uzzell, David; Räthzel, Nora
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Uzzell, David; Räthzel, Nora
Rassismus: die schwierigkeit, nicht rassistische zu sein, Hamburg: Argument Verlag mit Ariadne 2017 : 7-39
Kalpaka, Annita; Räthzel, Nora
Rassismus: die schwierigkeit, nicht rassistische zu sein, Hamburg: Argument Verlag mit Ariadne 2017 : 40-156
Kalpaka, Annita; Räthzel, Nora
Texte kritische psychologie, 7
Kalpaka, Annita; Räthzel, Nora; Weber, Klaus
Feminist Futures of Spatial Practice: Materialism, Activism, Dialogues, Pedagogies, Projections, AADR (Spurbuchverlag) 2017 : 217-222
Räthzel, Nora
Handbook of Environmental Psychology and Quality of Life Research, Cham: Springer International Publishing 2017 : 559-574
Uzzell, David; Räthzel, Nora; García Mira, Ricardo Antonio; et al.
Nachhaltige Arbeit: Soziologische Beiträge zur Neubestimmung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, Campus Verlag 2016 : 153-171
Räthzel, Nora; Uzzell, David
Environmental Sociology, Taylor & Francis 2015, Vol. 1, (3) : 166-176
Lundström, Ragnar; Räthzel, Nora; Uzzell, David
Journal of Civil Society, Taylor & Francis 2015, Vol. 11, (2) : 154-169
Räthzel, Nora; Uzzell, David; Lundström, Ragnar; et al.
Mouvements, (80) : 105-110
Räthzel, Nora; Uzzell, David
Lund: Lunds universitet 2014
Sandell, Kerstin; Sager, Maja; Räthzel, Nora
London: Palgrave Macmillan 2014
Tollefsen, Aina; Räthzel, Nora; Mulinari, Diana
London: Routledge 2013
Räthzel, Nora; Uzzell, David
Bortom Horisonten: Fackets vägval I globaliseringens tid, Stockholm: Premiss 2013 : 343-372
Uzzell, David; Räthzel, Nora
Trade unions in the green economy: Working for the environment, London: Routledge 2013 : 241-256
Uzzell, David; Räthzel, Nora
Trade unions in the green economy: Working for the environment, London: Routledge 2013 : 1-12
Uzzell, David; Räthzel, Nora
Global Labour University Weekly Column, Corporate Strategy and Industrial Development (CSID) - University of the Witwatersrand 2012, (93)
Räthzel, Nora
Skandal und doch normal: Impulse für eine antirassistische Praxis, Münster: Unrast Verlag 2012 : 191-220
Räthzel, Nora
Green Earth, Millennium Institute of Energy and Environment Management 2012, Vol. 3, (2) : 19-24
Räthzel, Nora; Uzzell, David
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2012, (3-4) : 19-23
Räthzel, Nora; Uzzell, David
Interface: a journal for and about social movements, WorldPress 2012, Vol. 4, (2) : 81-100
Räthzel, Nora; Uzzell, David
Economic and Industrial Democracy, Vol. 32, (3) : 379-399
Mulinari, Diana; Räthzel, Nora; Tollefsen, Aina
Rechtsextremismus und Gender, Köln: Verlag Barbara Budrich 2011 : 85-114
Räthzel, Nora
Rassismus in der Leistungsgesellschaft: Analysen und kritische Perspektiven zu den rassistischen Normalisierungsprozessen der "Sarrazindebatte", Münster: Edition assemblage 2011 : 230-239
Räthzel, Nora
Arbete: intersektionella perspektiv, Malmö: Gleerups 2011 : 171-187
Räthzel, Nora
Global Environmental Change, Guildford, Surrey: Butterworth-Heinemann, publ. in cooperation with the United Nations University 2011, Vol. 21, (4) : 1215-1223
Räthzel, Nora; Uzzell, David