"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att främja interaktion och inkludering med AI-baserad teknik för barn som är långvarigt sjuka

Forskningsprojekt Projektet syftar till att undersöka och utveckla AI-baserad teknik för att hjälpa och stödja svårt sjuka barn som vistas på sjukhus under längre behandlingsperioder. Denna typ av avancerad teknik kan ge dem möjlighet att interagera virtuellt med sina klasskamrater och lärare samt få en möjlighet att känna sig inkluderad i sitt vardagliga sociala skolsammanhang trots långvariga sjukhusvistelser. Projektet fokuserar på den icke medicinska delen av svårt sjuka barns tillfälliga vardagsliv.

Vi kommer alltså att undersöka hur AI-baserad teknik kan utvecklas och tillämpas för att främja svårt sjuka barns interaktion med sina klasskamrater och lärare samt främja deras känsla av tillhörighet och inkludering med att ta del av den vanliga skolvardagen virtuellt. Vi kommer också att undersöka vilka möjligheter och utmaningar det finns med AI-tekniken, pedagogiska såväl som tekniska, för att utveckla en funktionalitet som uppfyller barnens behov av att känna sig närvarande och inkluderad i skolverksamheten trots isolering.

Projektansvarig

Eva Mårell-Olsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 32

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2022-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet (Explorativa workshops)
Umeå universitet 
CGI Cross Industries

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Projektbeskrivning

I just det här projektet kommer vi börja med att ge universitetsstudenter en möjlighet att designa och tävla om bästa innovativa idé för hur AI-baserad teknik kan hjälpa och stötta de sjuka barnens behov. Sedan kommer applikationsutveckling att ske utifrån universitetsstudenternas idéer i nära samarbete med konsultbolaget CGI Cross Industries här i Umeå.

Designbaserade forskningsmetoder

Med inspiration från aktionsforskning och i kombination med designbaserade forskningsmetoder kommer de medverkande att i omgångar få testa och ge sina synpunkter på̊ den tekniska funktionaliteten för att möjliggöra fortsatt utveckling. Under projektets gång kommer vi att samla in data genom observationer under exempelvis tävlingen om bästa innovativa idé och i de olika testerna av AI-tekniken samt intervjuer med medverkande. Tanken med projektet är att kunna inta ett holistiskt perspektiv, pedagogiskt såväl som tekniskt, med en explorativ forskningsansats vad gäller anpassning och teknikutveckling.

Kvalitativ ansats

Således kommer en kvalitativ ansats att prägla projektet och för att möjliggöra en vidare analys som att beskriva och förstå både designprocesser och det värde som medverkande informanter upplever och erfar med avseende på̊ möjligheter så väl som utmaningar utifrån forskningsfrågorna, kommer konceptet Value Creation (Wenger et al., 2011) att användas för att fånga resultat på olika nivåer i design- och innovationsprocesserna. Projektets kunskapsbidrag med utformandet av pedagogiska riktlinjer för AI-applikationsutveckling kan kanske få betydelse för andra individer, vuxna såväl som barn, som av någon anledning måste hålla sig isolerade.

Senast uppdaterad: 2021-04-30