"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Barns psykiska hälsa i Kambodja

Forskningsprojekt Förbättring av den mentala hälsovården för barn i Kambodja. Förebyggande, tidig identifiering och behandling.

Forskning om under femåriga barns tidiga utveckling i låg- och medelinkomstländer (LMIC) har främst fokuserat på överlevnad och fysisk funktion, och försummat deras psykosociala utveckling. Följaktligen är mycket lite känt om förekomsten och effektiva evidensbaserade interventioner som främjar psykosocial utveckling i LMIC, särskilt i postkonfliktmiljöer. Förbättrad psykisk hälsa kommer att främja barns utveckling och engagemang i deras framtida utbildning och sysselsättning och förbättra de ekonomiska möjligheterna mer allmänt.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa medverkande

Centre for Child and Adolescent Mental Health (CCAMH-Cambodia), National Institute of Public Health – Cambodia

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Syfte

Det övergripande syftet med detta projekt är att stärka barns psykiska hälsa i Kambodja genom integrerad barnomsorg på både samhälls- och hälsovårdsnivå. Detta tvärvetenskapliga projekt kommer att utgöra en plattform för partnerskap och ömsesidigt lärande mellan Kambodja och Sverige, både när det gäller forskning (mål 1-4) och kapacitetsuppbyggnad (mål 5-6, tabell 1).
De specifika målen kategoriseras i tre övergripande arbetspaket.

Genomförande (arbetspaket 1):

  • Att genomföra ett screeningprogram för att upptäcka psykologiska svårigheter bland barn i åldern 18-24 månader, med PSYCa 6-36 frågeformulär som screeningverktyg.
  • Att organisera en intergraderad samhälls- och gruppbaserad föräldraintervention kallad: responsiv stimulering och näringsintervention.

Utvärdering (arbetspaket 2):

  • Att bedöma effekten av en universell samhällsbaserad intervention på människors uppfattning om psykisk hälsa och barn med psykologiska svårigheter;
  • Uppskatta kostnaden för den stegvisa vårdmodellen ur ett leverantörsperspektiv.

Kapacitetsuppbyggnad (arbetspaket 3)

  • Att utveckla utbildningsmaterial för digital datainsamling, användning och rapportering utformat för primärvårdspersonal, och;

  • Att genomföra årliga workshops om dataanalys och forskningsmetoder som används i projektet för vårdpersonal, universitetsstudenter och det lokala forskarteamet.

Tillsammans med kambodjanska partner och med hjälp av en stegvis vårdmodell som är lämplig för kambodjansk kultur och sammanhang, kommer samhälls- och primärvårdsarbetare att utbildas. Barn kommer att screenas för psykologiska svårigheter, och mentalhälsofrämjande insatser kommer att genomföras.

Finansiär

Strategiska medel från medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2024-02-20