"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

En enkät online inom EU-projektet ’Be Like an Athlete’ (BLA)

Syftet med enkäten är att undersöka vilka personliga egenskaper som är viktiga för elever som går på ett idrottsgymnasium för att kunna satsa på idrott och studier. Vidare är avsikten att utifrån svaren utveckla ett pedagogiskt verktyg i form av en interaktiv mobil-applikation som ska kunna användas av elever som ett stöd i vardagen. Idrottsstudenter från Sverige, Portugal, Spanien, Italien och Irland medverkar.

En vetenskaplig studie om att vara en idrottsstudent 

Umeå universitet medverkar i ett EU-projekt från 2020 till 2022 som arbetar för att stärka ungdomar som satsar på idrott och studier. Ambitionen är att ta fram pedagogiska verktyg för att stödja en positiv utveckling och ungdomars välmående i Sverige och i Europa.

Studien följer forskningsetiska riktlinjer vilket bland annat innebär att deltagandet är frivilligt, att alla uppgifter och dina svar behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem, att alla som deltar hålls anonyma i rapportering och att deltagare kan avbryta sin medverkan när som helst utan att uppge orsak.

Tack för att du besvarar enkäten!

Vi hoppas du vill besvara följande anonyma enkät on-line för att bidra till att ta fram en socio-psykologisk profil. Denna enkät beräknas ta ca 10 minuter att besvara. https://unioflimerick.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eIL5rnjOBSZDCqa

Därför är ditt svar så viktigt för oss

I filmen beskrivs varför det är så viktigt för oss att du som går på ett idrottsgymnasium fyller i enkäten.

Senast uppdaterad: 2023-02-13