"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Be Like an Athlete (BLA)

Forskningsprojekt Projektet syftar till att stärka ungdomars personliga utveckling genom att optimera deras psykosociala färdigheter för att klara satsning på både idrott och studier på ett tillfredsställande sätt.

Projektet baseras på en enkätstudie med idrottsstudenter mellan 15 och 18 år som deltar i program för dubbla karriärer i Sverige. Enkätstudien synliggör vad som är viktigt för att klara idrott och studier i ett socialt och psykologiskt perspektiv utifrån elevernas uppfattningar. Tillsammans med övriga länder utvecklas en interaktiv applikation som kan användas som stöd av idrottselever, och icke-idrottande ungdomar, i sin vardag. Be Like an Athlete (BLA) är ett EU Erasmus+ projekt med fem länder; Portugal, Sverige, Spanien, Irland och Italien.

Koordinator

Teresa Paula Dias Figueira Figueira University Institute of Maia
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-30

Finansiering

Erasmus+ Sport 2019. Collaborative Partnership.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Idrottshögskolan, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik
 • Projektmedlemmar
  Inger Eliasson
  Universitetslektor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 79 12

  Externa projektmedlemmar

  University of ISMAI /IPMAIA Portugal, University of Limerick (UL) Irland, The Portuguese Institute of Sport and Youth (IPDJ), Portugal, The National Council of Physical Education Professionals Associations (CNAPEF) Portugal, The General Council of Professional Associations of Physical Education and Sports (Consejo COLEF) Spain and Associazione Sportiva Dilettantistica Margherita Sport e Vita Basket (MSV BASKET), Italien

Projektbeskrivning

Be Like an Athlete (BLA) är ett EU Erasmus+ projekt med fyra länder; Portugal, Sverige, Spanien, Irland och Italien.

BLA syftar till att stärka ungdomars personliga utveckling genom att optimera deras psykosociala färdigheter för att klara satsning på både idrott och studier på ett tillfredsställande sätt. 

Projektet baseras på en enkätstudie med idrottsstudenter mellan 15 och 18 år som deltar i program för dubbla karriärer i Sverige. Enkätstudien synliggör vad som är viktigt för att klara idrott och studier i ett socialt och psykologiskt perspektiv utifrån elevernas uppfattningar. Tillsammans med övriga länder utvecklas en interaktiv applikation som kan användas som stöd av idrottselever, och icke-idrottande ungdomar, i sin vardag.

Projektet involverar ett gränsöverskridande och tvärvetenskapligt team, som inkluderar deltagare med expertis inom flera områden, såsom tillämpad idrottspsykologi, idrottspedagogik, idrott- och hälsa, sociologi, datavetenskap och vetenskapliga forskningsmetoder.

Projektets mål

Det finns sju mål:

i. Att förbättra och balansera idrotts- och skolresultat för ungdomar som deltar i dubbla karriärsprogram;

ii. Att minska antalet ungdomar som avslutar sitt idrottsdeltagande;

III. Att förbättra ungdomars socio-psykologiska kompetenser;

iv. Att i varje partnerland upprätta en socio-psykologisk profil för idrottsstudenter som deltar i dubbla karriärprogram;

v. Upprätta en gemensam socio-psykologisk profil för idrottsstudenter som deltar i dubbla karriärprogram från alla partnerländer;

vi. Att kommunicera den etablerade socio-psykologiska profilen genom ett interaktivt verktyg (mobilapplikation) och pedagogiskt material (riktlinjer, workshops, sociala nätverk och en webbplats) i idrotts- och skolsammanhang;

vii. Att utveckla hållbara och skalbara utvärderingsmekanismer inom idrotts- och skolgemenskaper rörande socio-psykologiska kompetenser.

Enkätstudie

Projektet inleds med en enkätstudie för konstruera en socio-psykologiska profil där analysen av resultaten kommer att utgöra underlag för vidare utveckling och implementering av digitala, interaktiva och pedagogiska verktyg som ger eleverna ett stöd i vardagen.

Planerade aktiviteter

Projektet resulterar i en socio-psykologisk profil-enkät, en socio-psykologisk profil (nationell och transnationell), en BLA Mobil Applikation samt en BLA digital e-Bok.

Resultat

 1. Be Like an Athlete - enkät resultat (exploratory analysis/engelska)
 2. Socio-psykologisk profil - unga idrottare i skolan (svenska resp. engelska)

Nyhetsbrev

Newsletter # 3, July 2022

Senast uppdaterad: 2024-02-08