"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Behandling för kemisk intolerans och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa

Forskningsprojekt Symtomreaktioner på vardagliga kemiska exponeringar som parfym, eller luften på arbetet, är idag så vanliga att de bör betraktas som folkhälsoproblem. Går symtomen att lindra?

Det är väldigt vanligt att besväras av inomhusluften, på arbetet, i hemmet eller andra platser i samhället. När symtomen kopplas till vistelse i vissa byggnader kallas det ”ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa”. Kraftiga reaktioner på vardagliga kemiska exponeringar som parfym klassas som ”kemisk intolerans”. I detta projekt undersöker vi om reaktionerna hos dessa patienter kan mildras genom en behandling som inspirerats av hyposensibilisering/allergivaccination.

Projektansvarig

Linus Andersson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Finansiering

Astma- och allergiförbundet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Upp till var tionde vuxen svensk rapporterar att de blir sjuka av något i inomhusluften på arbetet, i hemmet, eller andra platser. Det kallas ”ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa” när man mår dåligt i vissa byggnader, och ”kemisk intolerans” om man reagerar på vardagliga kemiska exponeringar som parfym eller rengöringsmedel. Symtomen kan vara allvarliga, till den grad att de drabbade tillslut tvingas lämna arbete, studier, och får stora svårigheter att delta i samhället. Ändå vet vi idag väldigt lite om dem.

För närvarande finns ingen beprövad metod att lindra symtomen. Även om många blir bättre av att lämna platsen där de får besvär, består problemen under lång tid för ungefär hälften av de drabbade. Vi kommer därför att undersöka om det går att använda en metod som liknar en som används för att lindra allergi. Genom att injicera ett allergen upprepade gånger under lång tid kan en allergiker få bestående symtomlindring. Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa och kemisk intolerans är inte detsamma som allergi. Ändå liknar tillstånden allergi så till vida att de drabbade reagerar på ämnen i miljön som de flesta tolererar.

Frågan är alltså om symtomen hos personer med byggnadsrelaterad ohälsa/kemisk intolerans går att lindra genom en exponeringsmetod som liknar hyposensibilisering. Vi rekryterar därför patienter med byggnadsrelaterad ohälsa och/eller kemisk intolerans, huvudsakligen från Norrlands universitetssjukhus. Efter en längre förmätningsperiod där vi följer patienternas problem i vardagen, får de komma till vårt laboratorium och genomgå tio sessioner där de exponeras för låga men stegvis ökande doser av ett symtomframkallande ämne. Därefter följer en längre eftermätningsperiod där vi undersöker om problemen i vardagen har minskat. Efter sex månader gör vi en uppföljning för att undersöka om eventuella symtomförbättringar kvarstår. Vi har genomfört ett pilottest där en person med svåra problem blivit i princip symtomfri efter genomgången behandling.

Senast uppdaterad: 2020-03-03