"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

BEPREP

- Identification of best practices for biodiversity recovery and public health interventions to prevent future epidemics and pandemics

Forskningsprojekt är finansierat av EU.

Projektet arbetar med identifiering av bästa praxis för återhämtning av biologisk mångfald och folkhälsoinsatser för att förhindra framtida epidemier och pandemier.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-01 2027-08-31

Forskningsområde

Infektionsbiologi

Projektbeskrivning

Epidemier och pandemier – de flesta orsakade av zoonotiska och vektorburna nya sjukdomar – hotar globalt vår hälsa och välfärd i en alarmerande takt. Förebyggande av framtida sjukdomsutbrott kommer att vara avgörande för att säkerställa mänsklig välfärd. "Biologisk mångfald-är-bra-för-vår-hälsa" har blivit ett nytt paradigm för att minska sjukdomsrisker. Följaktligen har naturrestaurering med inriktning på återhämtning av biologisk mångfald, isolerat eller i kombination med folkhälsoinsatser, identifierats som ett viktigt verktyg för att minska sjukdomsrisken.

Projektet BEPREP kommer att fylla på kunskap och ge praktisk vägledning. I rumsligt och tidsmässigt replikerade fältstudier och experiment i elva fallstudier i Europa och tropikerna, syftar projektet till att avslöja orsaksmekanismer för infektionsdynamik och hur man kan avbryta infektionsvägar (beprep-project.eu).

Senast uppdaterad: 2024-03-25