"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Betydelsen av konkurerande organiseringslogiker för utvecklingen av framväxande plattformsekosystem

Doktorandprojekt Digitala plattformar ökar i betydelse eftersom de erbjuder organisationer stora möjligheter i termer av kostnadsbesparingar, riskfördelning och ökad innovation från externa aktörer. Dock vet vi lite om dynamiken kring deras etablerande och styning.

I dag står vi inför drastiska förändringar i takt med att betydelsen av digital teknik sträcker sig utöver tekniskt centrerade industrier. Reaktioner på sådana digital inducerade förändringar innebär och organisationerna rör sig alltmer från fysiska produkter som grundbulten för att konkurrera mot att engagera externa aktörer utvecklingen av tjänster. En sådan migrering från fysiska produkter och internt fokus till interaktioner med externa aktörer möjliggörs i stor utsträckning av digitala plattformar. Digitala plattformar kan förstås som en organisationslogik som aktiveras av en teknisk bas som ger flexibilitet för organisationer och distribuerade aktörer att engagera sig i gemensamt värdeskapande. Även om digitala plattformar är en lovande koordineringslogik för många organisationer bygger studier på plattformar och deras styrning i stor utsträckning på fenomen grundade i tekniska industrier, vilket fördunklar vår förståelse för hur plattformar växer fram. Detta projekt fokuserar därför på att förstå utmaningar relaterade till plattformsorkestrering och ge insikter om rollen av konkurrerande organiseringslogik bland intressenterna i plattformars utveckling.

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-09-01 2019-09-18

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsområde

Informatik

Projektbeskrivning

Den digitala omvandlingen av process och objekt hände först i de administrativa funktionerna hos organisationer där de använde teknik för att möjliggöra kodifiering av processer för att öka produktivitetseffektiviteten. Idag står vi inför en ännu mer drastisk förändring när störande digital omvandling går in i traditionella industriella inställningar, och driver en massmigration från produkter till digitala plattformar. Plattformar kan förstås som en organisationslogik som aktiveras av en teknisk bas som ger organisationer och distribuerade aktörer möjligheter att engagera sig i värdeskapande. Att sammanföra och koordinera så heterogena aktörer är en utmanande uppgift som kräver väldigt olika nivåer och typer av styrning för kontroll och samordning. Även om digitala plattformar är en lovande logik för att organisera aktiviteter i många sammahang så bygger vår nuvarande förståelse av plattformsstyrning i stor utsträckning på antaganden i ledande industri och etablerat plattformsekosystem. Detta försämrar avsevärt vår förståelse för hur plattformar uppstår och utvecklas.

I detta projekt utforskar jag sätt på vilka plattformar skapar värde för olika användare och utforskar metoder för att hantera spänningar som möter organisationer som migrerar från befintlig produktbaserad och intern serviceutveckling till plattformsbaserad organiserin.

Senast uppdaterad: 2019-09-18