"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bibliometri

Forskningsprojekt När forskare publicerar talar de om vad deras forskning handlar om samt när, var och med vem den bedrivs. Via citatlänkar kan vi dessutom studera forskningens genomslag. Det handlar bibliometrin om.

Inom forskningen produceras miljontals artiklar och böcker varje år. Bibliometri handlar om att statistiskt analysera detta material i syfte att studera vetenskapens utveckling och innehåll. Naturligtvis kan vi inte förstå forskningens väsen utan att faktiskt läsa de texter som forskarna producerar.

Projektansvarig

Olle Persson
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-06-05 2015-12-12

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Bibliometrin har en unik roll eftersom den kan ge en översikt av trender inom forskningen, forskningens nätverk och forskarnas genomslag, som det är svårt att få på annat sätt. Bibliometrin kan med fördel användas i samband med s.k. peer-reviews och kan bidra till en mer allsidig och objektiv beskrivning av forskningen och dess olika aktörer.

Bibliometrin kan belysa samspel, aktivitet och genomslag inom forskningen. Vi kan söka svar på exempelvis dessa frågor:

Hur ser de vetenskapliga nätverken ut, mellan forskare, universitet och länder? Vem samarbetar med vem och vem citerar vem?

Vilket genomslag har forskare, universitet och länder? Hur kan vi jämföra forskare på ett rättvist sätt?

Finns det ett samspel mellan akademisk forskning och teknisk utveckling eller innovationer? Är duktiga forskare också uppfinnare? Kan citatlänkar från patent till vetenskaplig litteratur ge oss mått på detta samspel? Är de personer som står som uppfinnare till patent också författare till vetenskapliga publikationer?

Hur kan vi avgränsa, följa och beskriva forskningsområden? Här kan avancerade metoder för innehållsanalys och visualisering användas. För detta har Inforsk utvecklat en egen verktygslåda som kallas BibExcel.

Senast uppdaterad: 2023-03-29