"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biomarkörer för aggressiv prostatacancer

Forskningsprojekt Det behövs markörer för att hitta "farlig" prostatacancer i ett tidigt, botbart skede. Dessutom behövs kunskap om varför vissa tumörer blir "farliga" så att nya behandlingar kan utvecklas.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos svenska män. För de flesta som får diagnosen idag är det på nuvarande kunskapsnivå omöjligt att förutsäga sjukdomsförlopp. I detta projekt försöker vi hitta så kallade tumörmarkörer för prostatacancer som kan hjälpa oss att utveckla känsliga metoder för att upptäcka tumörer och för att förutsäga hur farliga de är i ett tidigt stadium av sjukdomen, så att patienter kan få rätt behandling i ett botbart skede. Dessutom kan dessa markörer förhoppningsvis hjälpa oss att utveckla nya behandlingsmetoder för prostatacancer.

Projektansvarig

Pernilla Wikström
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 37 52

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-02-28 2010-12-31

Finansiering

Finansår , 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

huvudman: P. Wikström, finansiar: Cancerfonden, y2005: 400, y2006: 400, y2007: , y2008: 500, y2009: 500, y2010: 500,

huvudman: P. Wikström, finansiar: Vetenskapsrådet, y2005: , y2006: , y2007: 275, y2008: 275, y2009: 275, y2010: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Forskningsområde

Cancer

Projektbeskrivning

Bakgrund
Prostatacancer (PC) är den vanligaste cancerformen hos svenska män och för varje år drabbas allt fler. Många prostatatumörer upptäcks genom att man finner prostataspecifikt antigen (PSA) i blod. PSA bildas i prostata och läcker ut i cirkulationen hos män som har prostatacancer, men tyvärr också hos män med benign prostatahyperplasi (BPH, en godartad prostataförstoring som förekommer hos minst 30 procent av alla äldre män). För de flesta som får diagnosen PC idag är det på nuvarande kunskapsnivå omöjligt att förutsäga sjukdomsförlopp. Idag behandlas många män med en tumör som kanske egentligen inte alls skulle behöva behandlas, med besvärliga biverkningar som inkontinens och impotens som följd. Andra får otillräcklig behandling alldeles för sent.

Forskningsprojektets innehåll
Vi försöker diagnostisera PC i ett tidigt skede samt förutsäga hur farlig en tumör är och vilken behandling som krävs. Vi försöker lära oss mer om varför sjukdomen uppkommer och om vad som händer då den blir aggressiv och farlig för patienten. Proteiner och metaboliter i blod analyseras mha olika spektrometriska analyser (2-dimentionell geleletrofores, SELDI-TOF-MS, LC-MS, GC-MS) och mönster av dessa jämförs mellan sjuka och friska individer samt mellan individer i olika sjukdomsstadier. Parallelt görs vävnadsstudier där specifikt fokus ligger på att förstå varför prostatacancer metastaserar och varför/hur dessa metastaser tillväxer. Markörer för aggressiv prostatacancer identifieras och dess biologiska roll kartläggs i olika modellsystem. Intressanta resultat följs upp med specifika assays som RT-PCR, Western blotting, immunohistokemi och ELISA i separata studier.

Projektets mål
Vi hoppas kunna bidra till att förbättra diagnostik och prognostik av prostatacancer, så att patienter med ofarliga tumörer i framtiden kan lämnas utan behandling, medan andra med farliga tumörer hittas så tidigt att de kan botas. I förlängmingen hoppas vi också att våra fynd ska kunna bidra till att nya behandlingar kan utvecklas.

Senast uppdaterad: 2019-11-26