"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pernilla Wikström

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap Enhet: Patologi
Plats
By 6M, vån 2, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM) Roll: Biträdande föreståndare
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2024, Vol. 15
Henning, Petra; Kassem, Ali; Westerlund, Anna; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2024, Vol. 121
Wikström, Pernilla; Bergh, Anders; Josefsson, Andreas; et al.
Journal of Translational Medicine, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 21, (1)
Dudka, Ilona; Lundquist, Kristina; Wikström, Pernilla; et al.
Cancers, MDPI 2023, Vol. 15, (9)
Järemo, Helena; Semenas, Julius; Halin Bergström, Sofia; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2023, Vol. 6212 : 1698-1706
Spyratou, Vasiliki; Freyhult, Eva; Bergh, Anders; et al.
European Urology Open Science, Elsevier 2023, Vol. 48 : 44-53
Wänman, Johan; Abul-Kasim, Kasim; Semenas, Julius; et al.
NAR Cancer, Oxford University Press 2023, Vol. 5, (3)
Zivanovic, Andrej; Miller, Jeffrey T.; Munro, Sarah A.; et al.
Molecular Oncology, John Wiley & Sons 2022, (4)
Thysell, Elin; Köhn, Linda; Semenas, Julius; et al.
Cancers, MDPI 2022, Vol. 14, (21)
Wikström, Pernilla; Halin Bergström, Sofia; Josefsson, Andreas; et al.
Clinical Epigenetics, BioMed Central 2021, Vol. 13, (1)
Bovinder Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; Landfors, Mattias; et al.
Journal of Pathology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 253, (4) : 396-403
Halin Bergström, Sofia; Rudolfsson, Stina H.; Lundholm, Marie; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2021, Vol. 22, (23)
Lundwall, Åke; Bovinder Ylitalo, Erik; Wikström, Pernilla; et al.
The Prostate, John Wiley & Sons 2020, Vol. 80, (2) : 214-224
Bovinder Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; Thellenberg-Karlsson, Camilla; et al.
BMC Cancer, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Dudka, Ilona; Thysell, Elin; Lundquist, Kristina; et al.
Clinical Cancer Research, American Association for Cancer Research 2020, Vol. 26, (11) : 73-74
Tjon-Kon-Fat, Lee-Ann; Köhn, Linda; Best, Myron; et al.
Carcinogenesis, Oxford University Press 2020, Vol. 41, (7) : 865-874
Voss, Gjendine; Haflidadottir, Benedikta S.; Järemo, Helena; et al.
Modern Pathology, Vol. 32, (9) : 1310-1319
Hammarsten, Peter; Josefsson, Andreas; Thysell, Elin; et al.
The FASEB Journal, Federation of American Societies for Experimental Biology 2019, Vol. 33, (4) : 5237-5247
Lionikaite, Vikte; Henning, Petra; Drevinge, Christina; et al.
Molecular Oncology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 13, (8) : 1763-1777
Thysell, Elin; Vidman, Linda; Bovinder Ylitalo, Erik; et al.
Cancer Research, American Association for Cancer Research 2018, Vol. 78, (16) : 50-50
Bovinder Ylitalo, Erik; Nordstrand, Annika; Thysell, Elin; et al.
Scandinavian journal of urology, Taylor & Francis 2018, Vol. 52, (2) : 129-133
Erlandsson, Ann; Carlsson, Jessica; Andersson, Sven-Olof; et al.
Cancer Research, American Association for Cancer Research 2018, Vol. 78, (16) : 91-92
Iglesias-Gato, Diego; Thysell, Elin; Crnalic, Sead; et al.
Clinical Cancer Research, American Association for Cancer Research 2018, Vol. 24, (21) : 5433-5444
Iglesias-Gato, Diego; Thysell, Elin; Tyanova, Stefka; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2018, Vol. 19, (4)
Nordstrand, Annika; Bovinder Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; et al.
Cancer Research, American Association for Cancer Research 2018, Vol. 78, (16) : 123-123
Thysell, Elin; Bovinder Ylitalo, Erik; Jernberg, Emma; et al.
The Prostate, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 78, (1) : 48-53
Tjon-Kon-Fat, Lee-Ann; Lundholm, Marie; Schröder, Mona; et al.
European Urology, Vol. 71, (5) : 776-787
Bovinder Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; Jernberg, Emma; et al.
The Prostate, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2017, Vol. 77, (6) : 625-638
Djusberg, Erik; Jernberg, Emma; Thysell, Elin; et al.
Endocrine Connections, Vol. 6, (8) : R146-R161
Jernberg, Emma; Bergh, Anders; Wikström, Pernilla
Clinical and Experimental Metastasis, Springer 2017, Vol. 34, (3-4) : 261-271
Nordstrand, Annika; Halin Bergström, Sofia; Thysell, Elin; et al.
Tumor Biology, SAGE PUBLICATIONS LTD 2017, Vol. 39, (2)
Svenson, Ulrika; Roos, Göran; Wikström, Pernilla
Cancer Research, American Association for Cancer Research 2017, Vol. 77, (24) : 7131-7132
Thysell, Elin; Bovinder Ylitalo, Erik; Jernberg, Emma; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2016, Vol. 6
Halin Bergström, Sofia; Hägglöf, Christina; Thysell, Elin; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (6)
Halin Bergström, Sofia; Nilsson, Maria; Adamo, Hanibal; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (10)
Hammarsten, Peter; Scherdin, Tove Dahl; Hagglöf, Christina; et al.
European Urology, Vol. 69, (5) : 942-952
Iglesias-Gato, Diego; Wikström, Pernilla; Tyanova, Stefka; et al.
Molecular Cancer, BioMed Central (BMC) 2015, Vol. 14
Iglesias-Gato, Diego; Chuan, Yin-Choy; Jiang, Ning; et al.
Molecular Cancer, Vol. 14, (1)
Iglesias-Gato, Diego; Chuan, Yin-Choy; Jiang, Ning; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2015, Vol. 5
Lundholm, Marie; Hägglöf, Christina; Wikberg, Maria L.; et al.
PLOS ONE, Public library science 2015, Vol. 10, (10)
Nilsson, Maria; Hägglöf, Christina; Hammarsten, Peter; et al.
Carcinogenesis, Oxford University Press 2014, Vol. 35, (1) : 24-33
Iglesias-Gato, Diego; Chuan, Yin-Choy; Wikström, Pernilla; et al.
PLOS ONE, Vol. 9, (9) : e108925-
Lundholm, Marie; Schröder, Mona; Nagaeva, Olga; et al.
European Journal of Cancer, Vol. 50, (10) : 1829-1835
Tidehag, Viktor; Hammarsten, Peter; Egevad, Lars; et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, Vol. 1831, (10) : 1579-1587
Fowler, Christopher J.; Josefsson, Andreas; Thors, Lina; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2013, Vol. 8, (11) : e77407-
Jernberg, Emma; Thysell, Elin; Bovinder Ylitalo, Erik; et al.
European Urology, Vol. 63, (4) : 702-708
Lindberg, Johan; Mills, Ian G.; Klevebring, Daniel; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Pernilla Wikströms labb

Forskningsprojekt

1 september 2023
28 februari 2007 till 31 december 2010