"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bitstream II

Forskningsprojekt Detta Svensk-Norska projekt är finansierad av Botnia-Atlantica, som är ett gränsöverskridande program som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Projektet samfinansieras också via Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå Universitet samt Norsjö, Umeå och Åsele kommun.

BitStream II bygger vidare på Botnia-Atlantica projektet BitStream: Kompetensutveckling för innovationskraft i vilket verksamhetsmodellering var en central aktivitet. Erfarenheterna från BitStream visar att innovation i offentlig verksamhet kräver en god förståelse för den egna verksamhet och hög intern kompetens om både verksamhetsmodellering och de möjligheter den pågående digitala transformationen av samhället för med sig. Därför är huvudsyftet med BitStream II att möta de utmaningar offentlig sektor står inför genom ett offensivt, proaktivt och gränsöverskridande FoU arbete. Projektets övergripande mål är att möta den framväxande digitaliseringen genom att i nära samarbete över landsgränser utveckla en långsiktigt hållbar innovationskapacitet, effektivare organisering samt utmaningsdriven verksamhetsutveckling i offentlig sektor.

Projektansvarig

Mikael Söderström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 43

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-06-01 2019-05-31

Finansiering

Sverige: Botnia Atlantica och Europeiska regionala fonden, Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå Universitet, Norsjö kommun, Åsele kommun och Umeå kommun.

Norge: Nordlands fylkeskommune, Bodø kommune, Statens innkrevingssentral, Hemnes kommune, Nord universitet.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsområde

Informatik
 • Projektmedlemmar
  Ulf Hedestig
  Universitetslektor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 61 32
  Daniel Skog
  Universitetslektor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 95 75

  Externa projektmedlemmar

  Norsjö kommun, kontaktperson: Inger Johansson

  Umeå kommun, kontaktperson: Dan Gideonsson

  Åsele kommun, kontaktperson: Robert Borgén

  Länsstyrelsen i Västerbotten, kontaktperson: Kennet Johansson
  Norge

  Nord Universitet, Senter for Virksamhetsarkitektur og Informationsjonssystem, Terje Fallmyr

  Hemnes kommune, kontaktperson: Amund Eriksen

  Bodø kommune, kontaktperson: Bjørn-Inge Furunes

  Statens innkrevingssentral, Mo i Rana, kontaktperson: Widar Aakre

Projektbeskrivning

För att uppnå det övergripande målet ska följande delmål uppfyllas: 1. Vidareutveckling av de prototyper av metoder och verktyg för utmaningsdriven innovativ verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet som utvecklades i BitStream. 2. Utveckling och utvärdering av minst två sätt att organisera innovativ verksamhetsutveckling i offentliga organisationer. 3. Utveckling av metoder och strukturer för en gränsöverskridande innovationsmiljö baserad på digital medborgarcentrerad utveckling. 4. Utveckling av kunskap för offentlig sektor om utmaningsdriven innovativ verksamhetsutveckling, speciellt tjänste och processinnovation, baserad på digitalisering, leanfilsofi och processtänkande.

Projektets resultat

Organisationsformer, metoder och verktyg, inklusive ett visualiseringsverktyg för beslutsfattande, för utmaningsdriven innovativ verksamhetsutveckling anpassade till offentlig verksamhet. 2. Praktiska guidelines för organisering av innovativ verksamhetsutveckling i offentliga organisationer vid användning av verksamhetsmodellering. 3. En utvärderingsmetod för att bedöma värdet av potentiella e-lösningar. 4. En metod för social och deltagande utmaningsdriven innovation där företrädare för olika intressentgrupper deltar i digitalt baserad samskapande utformning av offentliga tjänster. 5. Kunskap om utmaningsdriven innovativ verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet.

Då aktiviteterna i BitStream II har verksamhetsmodellering och innovation i fokus, samverkar projektet väl med de steg för jämställdhetsarbete som presenteras i JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering. Detta innebär att dessa steg enkelt kan integreras i arbetet när projektets deltagare genomför verksamhetsmodellering inom sina respektive verksamheter.

Projektet har en egen projektsida: www.bitstreamproject.org

  

  

Senast uppdaterad: 2019-09-18