"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Blodtryckssjukdomar under graviditet vid olika reproduktionsmedicinska metoder

Forskningsprojekt Vid blodtryckssjukdomar under graviditet ses ofta en otillräcklig infästning av moderkakan. Följden blir ett sämre blodflöde genom moderkakan till barnet, vilket kan resultera i försämrad tillväxt av fostret samt fosterdöd. Vid reproduktionsmedicinska behandlingar med donerade spermier och ägg verkar risken för blodtryckssjukdomar vara förhöjd.

Risken att utveckla blodtryckssjukdomar under graviditet har i ett antal studier visat sig vara lägre i de fall där kvinnan och mannen levt i ett långvarigt intimt förhållande. När man genomgår reproduktionsmedicinska behandlingar med donerade spermier är det första gången kvinnan kommer i kontakt med celler från donatorn. I detta epidemiologiska projekt studerar vi förekomsten av blodtryckssjukdomar och andra tillstånd kopplade till otillräcklig infästning av moderkakan vid olika behandlingar med donerade spermier.

Projektansvarig

Marie-Therese Vinnars
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-05-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2022-06-03