"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Botniabanan - nya spår mot framtidens personresande?

Forskningsprojekt Projektets övergripande syfte är att studera effekter av en infrastruktursatsning – Botniabanan - på regionalt resande och regional utveckling.

I augusti 2010 ”tjuvstartade” trafiken på Botniabanan - en helt ny 19 mil lång järnvägslinje mellan Umeå och Nyland (Kramfors) som förbinder städer utan tidigare kustnära tågförbindelse i en geografisk miljö där man inte traditionellt sett inte satsat på järnväg. Vilka förväntningar har boende och potentiella resenärer i regionen på trafiken innan den börjar rulla, och vilket är det initiala utfallet på resande och inställning till kollektivtrafik.

Projektansvarig

Annika Nordlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 30

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-06-04 2013-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Resande och transporter ska kunna ske på sådant sätt att miljön gynnas samtidigt som transportsystemet är utformat för att öka eller åtminstone konstanthålla möjligheten till god rörlighet, eller mobilitet, och tillgänglighet för människor i olika regioner. Implementeringen av en sådan målsättning kan komma att få konsekvenser för människors rörlighet och därmed tillgänglighet till viktiga vardags-, fritids- och samhällsaktivitet/funktioner. I augusti 2010 ”tjuvstartade” trafiken på Botniabanan - en helt ny 19 mil lång järnvägslinje mellan Umeå och Nyland (Kramfors) som förbinder städer utan tidigare kustnära tågförbindelse i en geografisk miljö där man inte traditionellt sett inte satsat på järnväg. När Botniabanan ansluter till den upprustade Ådalsbanan i augusti 2011 kommer järnvägen att koppla samman sträckan Umeå – Sundsvall. Vilka förväntningar har boende och potentiella resenärer i regionen på trafiken innan den börjar rulla, och vilket är det initiala utfallet på resande och inställning till kollektivtrafik. Projektets övergripande syfte; att studera effekter av en infrastruktursatsning – Botniabanan - på regionalt resande och regional utveckling.
Senast uppdaterad: 2023-03-29