"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Brukarbaserade sociala rörelser på det reformerade psykiatriområdet – organisering och förhållningssätt till vården

Doktorandprojekt Projektet utforskar brukarrörelser på området psykisk ohälsa, med särskilt fokus på dynamiken mellan etablerade brukarorganisationer och framväxande informella rörelser.

Syftet med projektet är att utforska formella och informella brukarrörelser inom det reformerade psykiatriområdet med avseende på dess former och uttryck, förhållningssätt till den psykiatriska vården samt dynamiken rörelserna emellan.

Doktorand

Hilda Näslund
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 72

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-05-02 2020-09-11

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Brukarrörelser på det psykiatriska området har över tid ändrat karaktär – från nätverk för kamratstöd, via psykiatrikritisk intressepolitik, till konsensusorienterade organisationer som i hög utsträckning själva producerar service. På senare år har det vuxit fram mer informella rörelser, som ofta knyts ihop genom sociala medier. Samtidigt genomgår psykiatriområdet en andra våg av avinstitutionalisering som utmärks av ökat inflytande för den enskilde samt återhämtningsinriktade och evidensbaserade insatser. Frågan är hur brukarrörelser formeras under dessa nya villkor och hur relationen mellan traditionella organisationer och framväxande informella rörelser ser ut. Brukarna och deras organisationer har under en lång tid lyfts fram som en central aktör i utvecklandet av ett mer ändamålsenligt vård- och stödsystem, men hur ser deras roller och relationer ut i praktiken?

Syftet med projektet är att utforska formella och informella brukarrörelser inom det reformerade psykiatriområdet med avseende på dess former och uttryck, förhållningssätt till den psykiatriska vården samt dynamiken rörelserna emellan.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-04-24