"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CATALYSE – Klimatåtgärder för att skydda och främja hälsa i Europa

Forskningsprojekt CATALYSE är ett tvärvetenskapligt konsortium som vill driva på klimatåtgärder i Europa. Deras uppdrag är att studera och kommunicera de pågående klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter – och svara på det akuta behovet av lösningar.

Projektet kommer bland annat att utforska hur miljörisker orsakade av klimatförändringar, ekosystem och människors hälsa hänger ihop, belysa klimatförändringarnas konsekvenser för hälso- och sjukvård och vilka hälsofördelar som olika klimatåtgärder kan medföra.

Projektansvarig

Maria Nilsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 14

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-01 2027-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Projektbeskrivning

CATALYSE står för Climate Action To Advance Healthy Societies in Europe. Utöver att tillhandahålla ny kunskap för väl grundat beslutsfattande strävar forskarna efter att dela med sig av användbara verktyg för att omsätta teori i praktik.

CATALYSE ska också utveckla verktyg för att kunna övervaka och förutspå klimat- och miljörisker och presentera strategier för att begränsa negativa effekter. Till exempel för människor som i sitt dagliga arbete utsätts för hälsorisker orsakade av just klimatförändringar.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Externa finansiärer

CATALYSE har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe under bidragsavtal nr 101057131.

Senast uppdaterad: 2022-12-07