"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

CCE

Forskningsprojekt Vi identifierar i det här projektet olika barriärer för cirkulärt nyttjande av både mikro- och makronäringsämnen med fokus på materialegenskaper som lakbarhet, processberoende egenskaper som fraktionering av grundämnen, men också målkonflikter i gällande eller kommande lagstiftning som påverkar hur mikro- och makronäringsämnen kan återföras inom hållbara och biobaserade värdekedjor.

Projektet utforskar hur man kan öka återanvändningen av näringsämnen i biomassa för att möta efterfrågan på hållbara produkter. Detta innebär att övervinna hinder som rör materialegenskaper och lagstiftning för att främja cirkulärt nyttjande av mikro- och makronäringsämnen. Genom att förstå dessa barriärer, som inkluderar lakbarhet och fraktionering, samt navigera i lagstiftningskonflikter, kan näringsämnen effektivt återföras till biobaserade värdekedjor.

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-10-01 2024-12-31

Finansiering

Energimyndigheten

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Projektbeskrivning

Den ökande efterfrågan på hållbart producerad biomassa för olika produkter ställer allt högre krav på cirkulärt nyttjande av både mikro- och makronäringsämnen. När biomassa växer till i skog, på åker, eller i vatten binds dessa grundämnen in för att i en värdekedja hamna i produkter, restströmmar eller sidoströmmar. Det finns olika barriärer för återföring av dessa grundämnen. Kväve går att fånga in från avloppsvatten men inbindning från gas är idag ovanligt. Andra grundämnen, som fosfor och många mikronäringsämnen, föreligger ofta i fasta material. Därför krävs olika strategier för att förenkla deras cirkulära nyttjande i rätt kemisk form. Vi identifierar i det här projektet olika barriärer för cirkulärt nyttjande med fokus på materialegenskaper som lakbarhet, processberoende egenskaper som fraktionering av grundämnen, men också målkonflikter i gällande eller kommande lagstiftning som påverkar hur mikro- och makronäringsämnen kan återföras inom hållbara, biobaserade värdekedjor.

Senast uppdaterad: 2024-04-15