Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Energiteknik

Energiteknik berör tillförsel, lagring, omvandling, transport och användning av energi, ofta med fokus på frågor som rör resurseffektivitet, drifttillgänglighet, miljöpåverkan och hållbarhet. Det är ett multidisciplinärt område som inkluderar t ex fysik, kemi, biologi, elektronik, miljöteknik och systemanalys. Det är starkt kopplat till flera av det globala samhällets största utmaningar, framför allt vad gäller utveckling och omställning mot förnyelsebara, effektiva och hållbara energisystem.

Nyheter

Nytt projekt för grön energi från biomassa

Energimyndigheten beviljar teknikforskare 7,7 miljoner för att ta fram kunskap om oxyfuelförbränning.

Minskad energianvändning i historiska byggnader

Möte inom projektet Energy Pathfinder med deltagare från flera länder.

Projekt för att främja energieffektiva renoveringar

Digital plattform för husägare för råd om optimala renoveringslösningar

Forskningsprojekt

Oxyfuelförbränning av fast biomassa för negativa koldioxidutsläpp
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
En experimentell laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 augusti 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
AI genom djupinlärning (deep-learning) på tomografidata (DeepTomo)
Forskningsområde: Energiteknik, Materialvetenskap
Tid 1 augusti 2022 till 31 juli 2024
Typ av projekt Post-doc projekt
Bränsledesign och resurser i nästa generations bioenergi
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 april 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Spårelement och reaktivitet för cement klinker i konventionella och framtida produktionsprocesser
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt

Forskargrupper

Anna Strandberg lab
Forskningen fokuserar på materialkarakterisering med röntgentomografi och andra avancerade tekniker.
Forskningsområde: Energiteknik, Materialvetenskap
Energieffektivisering
Gruppen forskar om effektivisera energianvändning som krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Intelligent Human-Buildings Interactions lab
Ett Intelligent Human-Buildings Interaction Lab etableras (IHBI) vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet. Syftet är...
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Materialteknik
Utveckling och karakterisering av materialegenskaper och sammansättning.
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Nils Skoglund lab
Interaktion mellan grundämnen vid höga temperaturer. Integrera resursåtervinning i ett hållbart energisystem.
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi, Materialvetenskap
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsområde: Energiteknik
Tillämpad optik
Förbränningsdiagnostik, andningsgasanalys och kemisk avbildning.
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik