Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Energiteknik

Energiteknik berör tillförsel, lagring, omvandling, transport och användning av energi, ofta med fokus på frågor som rör resurseffektivitet, drifttillgänglighet, miljöpåverkan och hållbarhet. Det är ett multidisciplinärt område som inkluderar t ex fysik, kemi, biologi, elektronik, miljöteknik och systemanalys. Det är starkt kopplat till flera av det globala samhällets största utmaningar, framför allt vad gäller utveckling och omställning mot förnyelsebara, effektiva och hållbara energisystem.

Nyheter

Så kan värmesystemet minska koldioxidutsläpp och energikostnad

Anjan Rao Puttige, Företagsforskarskolan, använde sjukhuset NUS som fallstudie i sin avhandling.

Doktorand energiteknik

Doktorander inom ämnesområdet energieffektivisering med fokus på hållbar byggd miljö sökes.

Bättre stöd till beslutsfattare för att effektivisera energianvändningen i byggnader

Smart teknik kan minska miljöpåverkan i byggnader skriver Shoaib Azizi i sin avhandling.

Forskningsprojekt

Spårelement och reaktivitet för cement klinker i konventionella och framtida produktionsprocesser
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
En förstudie om spårelement i kalk- och cementklinkerproduktion
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 juli 2021 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ökad användning av förnyelsebara energibärare i svensk mineralprocessande industri
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Initierande av ett samhällsengagemang för hållbar energirenovering av småhus
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt

Forskargrupper

Energieffektivisering
Gruppen forskar om effektivisera energianvändning som krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsområde: Energiteknik
Tillämpad laserspektroskopi
Andningsgasanalys och förbränningsdiagnostik
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik