"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Energiteknik

Energiteknik berör tillförsel, lagring, omvandling, transport och användning av energi, ofta med fokus på frågor som rör resurseffektivitet, drifttillgänglighet, miljöpåverkan och hållbarhet. Det är ett multidisciplinärt område som inkluderar t ex fysik, kemi, biologi, elektronik, miljöteknik och systemanalys. Det är starkt kopplat till flera av det globala samhällets största utmaningar, framför allt vad gäller utveckling och omställning mot förnyelsebara, effektiva och hållbara energisystem.

Nyheter

Från klimatbov till nollvision – stora utmaningar i cementindustrin

Forskning avgörande för grön omställning i cementfabrikerna.

Framtidens energi kan finnas i restprodukter

Biomaterial blir värdefull resurs när samhället ställer om.

Green Arctic Building

Besök i september av projektpartner från Green Artic Building (GrAB) hos TFE

Forskningsprojekt

Syrgas och vätgas i schaktugnar (O2H2)
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Oxyfuelförbränning av fast biomassa för negativa koldioxidutsläpp
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar användning av insatsmaterial och restprodukter vid användning av direktreducerad järnråvara i ljusbågsugn.
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 september 2022 till 28 februari 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
En experimentell laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 augusti 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt

Forskargrupper

Anna Strandberg lab
Forskningen fokuserar på materialkarakterisering med röntgentomografi och andra avancerade tekniker.
Forskningsområde: Energiteknik, Materialvetenskap
Energieffektivisering
Gruppen forskar om effektivisera energianvändning som krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Intelligent Human-Buildings Interactions lab
Ett Intelligent Human-Buildings Interaction Lab (IHBI) etableras vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet. Syftet är...
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Materialteknik
Utveckling och karakterisering av materialegenskaper och sammansättning.
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Nils Skoglund lab
Interaktion mellan grundämnen vid höga temperaturer. Integrera resursåtervinning i ett hållbart energisystem.
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi, Materialvetenskap
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsområde: Energiteknik
Tillämpad optik
Förbränningsdiagnostik, andningsgasanalys och kemisk avbildning.
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik