Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Energiteknik

Energiteknik berör tillförsel, lagring, omvandling, transport och användning av energi, ofta med fokus på frågor som rör resurseffektivitet, drifttillgänglighet, miljöpåverkan och hållbarhet. Det är ett multidisciplinärt område som inkluderar t ex fysik, kemi, biologi, elektronik, miljöteknik och systemanalys. Det är starkt kopplat till flera av det globala samhällets största utmaningar, framför allt vad gäller utveckling och omställning mot förnyelsebara, effektiva och hållbara energisystem.

Nyheter

Omställning till hållbar energirenovering av småhus

Datadriven strategi används för att erbjuda skräddarsydda energieffektiva åtgärder vid renovering av småhus.

Doktorander inom energieffektivisering

Inriktningen för tjänsterna rör strategier för ökad energiprestanda i de olika skedena i byggprocessen.

Fem frågor om förbränning till Christoffer Boman

En öppen eld genererar alltid olika typer av luftföroreningar som har effekter på hälsa och miljö.

Forskningsprojekt

Ökad användning av förnyelsebara energibärare i svensk mineralprocessande industri
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Initierande av ett samhällsengagemang för hållbar energirenovering av småhus
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förbättrad hållbarhet för bebyggd miljö genom samverkan och digitalisering
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
MT4North - Business model
Forskningsområde: Energiteknik, Medicinsk teknik
Tid 1 september 2020 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt

Forskargrupper

Energieffektivisering
Forskningen i denna grupp syftar till att effektivisera energianvändning av begränsade resurser, vilket krävs för hållbar utveckling både lokalt oc...
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsområde: Energiteknik
Tillämpad laserspektroskopi
Andningsgasanalys och förbränningsdiagnostik
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik