"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Energiteknik

Energiteknik berör tillförsel, lagring, omvandling, transport och användning av energi, ofta med fokus på frågor som rör resurseffektivitet, drifttillgänglighet, miljöpåverkan och hållbarhet. Det är ett multidisciplinärt område som inkluderar t ex fysik, kemi, biologi, elektronik, miljöteknik och systemanalys. Det är starkt kopplat till flera av det globala samhällets största utmaningar, framför allt vad gäller utveckling och omställning mot förnyelsebara, effektiva och hållbara energisystem.

Nyheter

Förbättrad modell kan minska kalksten i cementtillverkning

Slagg som råvara ger miljövänligare cement – men hur påverkas kvalitén?

Minskade koldioxidutsläpp från kalkbränning

Genom att införa biobränslen i stället för fossila bränslen i kalkugnar har koldioxidutsläppen minskat.

Studiebesök hos kalkugnstillverkare i Italien

Samarbete kring implementering av syrgas- och vätgasanrikad förbränning vid produktion av bränd kalk.

Forskningsprojekt

Online-bestämning av fossila koldioxidutsläpp i förbränningsanläggningar
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 september 2023 till 31 augusti 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hybrida energilösningar för byggnader och infrastruktur (HYBES)
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 februari 2023 till 31 januari 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Autokaraktärisering av PED:er för digitala referenser mot iterativ processoptimering
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 oktober 2022 till 30 september 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt

Forskargrupper

Anna Strandberg lab
Forskningen fokuserar på materialkarakterisering med röntgentomografi och andra avancerade tekniker.
Forskningsområde: Energiteknik, Materialvetenskap
Energieffektivisering
Gruppen forskar om effektivisera energianvändning som krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Intelligent Human-Buildings Interactions lab
Ett Intelligent Human-Buildings Interaction Lab (IHBI) etableras vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet. Syftet är...
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Markus Broström lab
Oorganiska produkter, material och biprodukter från industriella högtemperaturprocesser.
Forskningsområde: Energiteknik, Materialvetenskap
Markus Carlborg lab
Materialomvandling i högtemperaturprocesser med hjälp av materialografi och strukturidentifiering.
Forskningsområde: Energiteknik, Materialvetenskap
Materialteknik
Utveckling och karakterisering av materialegenskaper och sammansättning.
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Nils Skoglund lab
Interaktion mellan grundämnen vid höga temperaturer. Integrera resursåtervinning i ett hållbart energisystem.
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi, Materialvetenskap
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsområde: Energiteknik
Tillämpad optik
Förbränningsdiagnostik, andningsgasanalys och kemisk avbildning.
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik