"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Redigering av nyckel-enhancer för att tackla cancer

Forskningsprojekt CRISPR enhancer redigering som en glioblastomterapi.

Mutationer i icke-kodande DNA (t.ex regulatoriska sekvenser i vår arvsmassa) kan öka risken för olika typer av cancer och leda till stora förändringar i genuttryck. I detta forskningsprojekt studerar vi hur förändringar av sådana genregulatoriska mekanismer bidrar till skadliga förändringar av genuttryck vid glioblastom. Vi kommer att belysa de underliggande regulatoriska mekanismer för utvecklingen av glioblastom samt utvärdera fördelarna med behandling som riktar sig mot det regulatoriska genomet.

Projektansvarig

Silvia Remeseiro
Biträdande universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 47

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), Wallenberg centrum för molekylär medicin

Forskningsområde

Cancer

Externa finansiärer

Cancerfonden

Projektbeskrivning

Glioblastom är den vanligaste formen av alla primära hjärntumörer och den är också den mest dödliga och aggressiva. Idag finns inga botemedel och överlevnadsprognosen har inte förbättrats avsevärt under de senaste decennierna.

Mutationer i icke-kodande DNA (t.ex regulatoriska sekvenser i vår arvsmassa) kan öka risken för olika typer av cancer och leda till stora förändringar i genuttryck. Trots att icke-kodande DNA-sekvenser som ökar risken att drabbas av glioblastom har identifierats, finns liten kunskap om de mekanismer som gör att dessa regioner i arvsmassan kan påverka mottaglighet och sjukdomsbild.

I detta forskningsprojekt studerar vi hur förändringar av sådana genregulatoriska mekanismer bidrar till skadliga förändringar av genuttryck vid glioblastom. Genom att använda nästa generationens sekvenseringstekniker kan vi identifiera regulatoriska regioner i vår arvsmassa som bidrar till utvecklandet av sjukdomen. Potentiella regulatoriska regioner kommer att testas genom att introducera förändringar i arvsmassan via genomredigeringstekniker i cancer-cellinjer från patienter och i tumörmusmodeller.

Projektet integrerar tekniker från flera olika discipliner för att belysa de regulatoriska sekvenser som bidrar till patogenesen i glioblastom. Denna forskning kommer att identifiera hur omprogrammering av regulatoriska regioner och topologiska förändringar i 3D-kromatinorganisationen bidrar till dysfunktion av genreglering vid glioblastom. Vi kommer därmed att belysa de underliggande regulatoriska mekanismer för utvecklingen av glioblastom samt utvärdera fördelarna med behandling som riktar sig mot det regulatoriska genomet.

Utfallet av denna studie kommer att ge funktionellt stöd för tillämpningen av genomredigering av regulatoriska sekvenser som en ny terapi vid glioblastom.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-03-01