"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: unsplash.com

Cyborgpolitik: Artificiella agenter i demokratiska processer online

Forskningsprojekt Artificiella agenter i form av sociala botar spelar en allt viktigare roll för kommunikationen på internet. Botar används alltmer av politiska kampanjer, regeringar, lobbyister och aktivister för att försöka påverka den politiska debatten och manipulera opinionen.

Projektansvarig

Simon Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Externa finansiärer

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Projektbeskrivning

Politiserade sociala botar – politiska botar – används till exempel för att dränka det offentliga samtalet med spam under politiska kriser, konflikter och val för att störa andra aktörers arbete, eller för att blåsa upp antalet följare och graden av positiv respons för att skapa en illusion av att vissa idéer är mer populära än vad de egentligen är. Politiska botar används också för att sprida sofistikerad datordriven propaganda och för att iscensätta falska gräsrotsrörelser.

Utbredningen och de potentiellt långtgående konsekvenserna av politiska botar innebär att vi som samhällsforskare måste analysera och försöka förstå deras roll och funktionssätt. Tidigare forskning om botar har tenderat att antingen vara övervägande teoretiskt orienterad, eller ensidigt teknisk med ett fokus på att skapa eller känna igen botar. Utgångspunkten för det här projektet är att alla försök att förstå politiska botar och dess påverkan på samhälle och politik måste ta sin utgångspunkt i ett empiriskt, socialt och kontextualiserat perspektiv.

Vi använder en kombination av olika forskningsmetoder för att analysera dessa artificiella agenter utifrån ett sociotekniskt perspektiv. På ett övergripande plan handlar våra forskningsfrågor om följande fyra dimensioner:

• Kommunikation: Vad säger politiska botar?
• Kopplingar: I vilka relationer i sociala nätverk uppträder politiska botar?
• Kontext: Hur svarar samhället på förekomsten av politiska botar?
• Konsekvenser: Vilka hållbara sätt kan identifieras för att i samhället hantera de utmaningar för demokratin som väcks av den ökade användningen av politiska botar?

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-23